Şanî Mehmed Efendi

Molla

Doğum
-
Ölüm
-

17. Yüzyıl Diyarbakır mollalarından. Şanî Mehmed Efendi Larendelidir. Müderris oldu. Nihalî Efendi ve Yavuz Efendi ile kazaskerler huzurunda imtihan oldular. Sonra Rodos ve Şam müftüsü, sonra Trablus, Maras, Erzurum ve Diyarbakır mollası oldu. Safer 1019'da (Mayis 1610) vefat etti. Bilgiye talip, nazma kadir, güzel ahlak sahibiydi.

KAYNAK: Mehmed Süreyya / Sicill-i Osmanî (c. III, s. 130/31, 1996),  İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) – Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör