Ali Ferruh

Yazar, Şair

Doğum
Ölüm
-
Eğitim
Ecole Libre des Sciences Politiques Siyasal Bilgiler Fakültesi
Diğer İsimler
İbnü’r-Reşâd Ali Ferruh

Şair ve yazar (D. 1865, İstanbul - Ö. 1904). Tam adı  İbnü’r-Reşâd Ali Ferruh’tur. Beyrut Fransız Mektebinde lise öğrenimini tamamladıktan sonra Mekteb-i Mülkiye yüksek kısmından  (1882) sonra Paris’te Ecole Libre des Sciences Politiques’in siyasî bölümünden (Siyasal Bilgiler Fakültesi,1884) mezun oldu. 1884’te başladığı memuriyet hayatında Hariciye Nezareti Tercüme Odasında memurluk Paris, Londra ve Petersburg elçiliklerinde ikinci derece diplomat, Washington elçiliği (1895), Bulgaristan komiserliği (1899) görevlerinde bulundu. 1899’da Bulgaristan Fevkalâde komiserliğine nakledildi. Sofya’da görevinin başında iken genç yaşta öldü. Kadıköy / Mahmutbaba mezarlığına gömülüdür.

 

ESERLERİ:

 

Manzum: Laklakiyat-ı Edebiye (1883), Devlet (Osmanlı tarihi, 1884), Huşenk (1885), Şâyân (1885), Üssü’l Esas (1886), Kerbelâ (1. Bölüm 1887),

 

Tarih: Misbâhü’s-Salâh-Velâdet-i Peygamberî (1887), Devlet (1886), Üssü’l-Esâs (1888).

 

Felsefe: Mebâdî-i Hikmet-i Ahlâk (ahlak kitabı, 1887), Teşhîr-i Ebâtıl (Batıl inanışların teşhiri, Ernest Renan’a reddiye, 1890).

 

Dilbilimi: Taklîb-i Elfâz yahut Mebâdî-i İştikak (1888).

 

Oyun: Hoşenk (1887), Kerbelâ (1889).

 

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri II (1972), Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. I, 1999), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (2001), İhsan Işık / Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör