Ali Ferid Paşa

Bakan, Asker, Devlet Adamı

Ölüm
-

Asker, devlet adamı, Osmanlı dönemi nazırlarından (D. 1860, Kahire – Ö. 1937). Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarında Harbiye Nazırlığı etmiş ve (Sulh ve Selâmet Fırkası)’nı kuranlardan olmakla tanınmış paşalardandır. Mısırlı Prens Fazıl Paşanın Mühürdarı Ali Necip Efendinin oğludur. Soyca İstanbullu ise de Kahire’de doğdu. 1879’da Mühendishaneden Mülâzimievvel (Üsteğmen) çıktı. 1909 İhtilâlinden sonra Divan-ı harb Azası, Topçu Dairesi Reisi, Selanik Vali Vekili olmuş, Mahmut Şevket Paşa ile arası açılarak Diyarbakır’a gönderildikten sonra emekliye ayrılmıştı. Ondan sonra Sulh ve Selâmet Fırkası Umumî Kâtipliğinde bulundu ve mütareke esnasında bir defa Tevfik Paşa, bir kere de Damat Ferit kabinesinde görev aldı. Memleketin istiklâline ve Millî Mücadeleye taraftar olduğu için çekilmeğe mecbur kalmıştı.

KAYNAK: İbrahim Alâettin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör