Şakir Şevket

Tarihçi, Şair

Doğum
Ölüm

Tarihçi, şair (D. 1847, Trabzon – Ö. 1878, Trabzon). Trabzon’un Durmuşoğulları ailesindendir. Babasının küçük yaşta ölümünden sonra dedesinin himayesinde büyüdü. İlköğrenimini tamamladıktan sonra ticaret yapmaya başladı. Hacı Fehmi Efendi’den Arapça ve Farsça dersleri aldı. Döneminin şair ve alimlerinin katıldığı selâmlık sohbetlerine devam ederek kendini yetiştirdi. Bir süre yaptığı attarlık ticaretini bırakıp Vilâyet İdare Meclisi kaleminde çalışmaya başladı. Meclis başkatibi şair Ziver Efendi’nin önermesiyle ikinci kâtipliğe atandı. Ayrıca çeşitli resmî görevler yaptı. Ölünce cenazesi Kavak Meydanında Mir Mehmed Türbesi ve Kadiri Tekkesi yakınındaki mezarlığa gömüldü.

Gözlerinin rahatsızlanması nedeniyle bir dönem İstanbul’a gitti. 1878’de ikinci defa Trabzon Valiliğine tayin edilen Ahmet Rasim Paşa yeteneğini takdir ederek, onun Trabzon’a götürdü. Vilâyet gazetesi başyazarlığı ile Mektubi Kalemi Mümeyizliğine tayin etti. Ayrıca Trabzon Askerî İdadîsinde (lise) öğretmenlik yaptı. Öldükten sonra şiirleri kayboldu. Trabzon Tarihi adlı eseri, tarih metodu yönünden, konusunda yazılmış ender Türkçe kaynaklardan biridir. Şaikir Şevket, Türkçede ilk şehir tarihi yazarı olarak tanınır.

ESERLERİ:

Şevketnâme-i Osmanî (manzum, haz. Murat Yüksel, 1993), Trabzon Tarihi (haz. İsmail Hacıfettahoğlu, 2001).

KAYNAK: Şâkir Şevket / Trabzon Tarihi (1294), İbnü’l Emin Mahmud Kemâl İnal / Son Asır Türk Şairleri (1969-70), Murat Yüksel / Trabzon’da Türk İslâm Eserleri ve Kitabeler (1991) - Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri 1-Osmanlı Dönemi (1993), İsmail Hacıfettahoğlu / “Müverrih Şakir Şevket ve ‘Trabzon Tarihi’ne Dair” Trabzon Tarihi (2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör