Yaşar Yücel

Tarih Profesörü, Akademisyen, Tarihçi

Doğum
Ölüm
14 Ocak, 2017
Eğitim
A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Akademisyen, Yeniçağ Tarihi Profesörü (D. 1934, Urfa – Ö. 14 Ocak 2017, Ankara). Orta öğrenimini Ankara Gazi Lisesi'nde tamamladıktan sonra, A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne girerek, 1958 yılında Tarih Bölümü'nü bitirdi. Askerlik görevini takiben 1960 yılında adı geçen Fakültenin Yeniçağ Tarihi Kürsüsüne Asistan olarak girdi.

1963 yılında, "Ankara Savaşına Kadar Candarlıoğulları Beyliği" adlı tezi ile "Edebiyat Doktoru" unvanını aldı. "Kadı Burhaneddin Ahmed" konulu tezi ile Doçentlik sınavına giren Dr. Yaşar Yücel, 1969’da "Üniversite Doçenti" unvanını aldı ve Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yeniçağ Tarihi Kürsüsü Doçentliğine atandı.

10.2.1975 tarihinde Yeniçağ Tarihi Kürsüsü'ne Profesör olarak atanan Yaşar Yücel, 1.6.1977 tarihinde ise aynı Fakültenin Dekanlığına getirildi. 7. 11. 1980 tarihinde yapılan seçimle ikinci defa Dekan olmuş, 31.8.1982 tarihinde ise, Ankara Üniversitesi Rektörü'nün teklifi ve Yüksek Öğretim Kurulu'nun onayı ile yeniden Dil ve Tarih Coğrafya Fakültenin Tarih Bölümü Başkanlığını da yürütmüştür.

1978 yılında Türk Tarih Kurumu üyesi olan Prof. Dr. Yaşar Yücel, Kurumun Yönetim Kurulu'nda görev yaptı, 1983-1992 yılları arasında da Türk Tarih Kurum'u başkanlığı görevini yürüttü. 1977-1980 tarihlerinde Üniversitelerarası Kurul Üyeliği, 1977-1981 tarihlerinde ÜSYM Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Konya Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin kurucuları arasında bulunan Prof. Dr. Yaşar Yücel, 1976 tarihinden itibaren 5 yıl süre ile bu Fakültenin Tarih Bölümü Başkanlığını da yürüttü. 1980-1981 yıllarında istek üzerine çeşitli Üniversite ve Askerî Okullarda "Atatürk" hakkında konferanslar verdi, "Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri" nin yeniden basımını organize etti.

Prof. Dr. Yaşar Yücel, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra, 1982 yılı içinde dönemin Cumhurbaşkanı tarafından "Millî Komite" üyeliğine seçilmiştir. Evli ve iki çocuklu olup, İngilizce ve Fransızca biliyordu.

Prof. Dr. Yaşar Yücel, 14 Ocak 2017 günü Ankara’da vefat etti. Aynı gün öğle namazına müteakip Kocatepe Camisinde kılınan namazdan sonra Ankara Karşıyaka Mezarlığına defin edildi. Cenaze töreninde taziyeleri Eşi Tülin Yücel ve kızı Zerrin Yücel kabul etti.

 

Bazı Makaleleri:

 

Osmanlı İmparatorluğunda Desantralizasyon'a (Adem-i Merkeziyet) ait Bazı Gözlemler  (Belleten 152, Ankara 1974), XVI-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı İdarî Yapısında Taşra Ümerasının Yerine Dair Düşünceler (Belleten sayı 163, Ankara 1977),Yeni Bulunan II. Osman Adına Yazılmış Bir "Zafernâme" (Belleten 170, Ankara 1979).

 

ESERLERİ (Kitaplar):

 

Araştırma-İnceleme: Kadı Burhaneddin Ahmed ve Devleti 1344-1398 (1970), XII-XV. Yüzyıl Kuzeybatı Anadolu Tarihi, Çobanoğulları – Çandaroğulları (1980), Timur'un Dış Politikasında Türkiye ve Yakındoğu (1980),  Le Code (Kanunname) De Selim 1. (15212-1520) et Certaines Autres Lois De La Deuxieme Moitie Du 16. Siecle (Selami Pulaha ile,1988), Timur'un Ortadoğu- Anadolu Seferleri ve Sonuçları 1393-1402 (1989), Türkiye Tarihi (Ali Sevim ile), Muhteşem Kanuni ile 46 Yıl (1991), Sultan Suleyman The Grand Turk (M. Mehdi İlhan ile, 1991), Klasik Dönemin Üç Hükümdarı Fatih, Yavuz, Kanuni (Ali Sevim ile, 1991), 1. Selim Kanunnameleri 1512-1520 (1998),

Yayıma Hazırlama: Kitâb-ı Müstetâb (1974), Kitâb-u Mesâlihi'l Müslimîn ve Menâfi'il Mü'minîn (tıpkıbasım, 1980), Kitâb-u Mesâlihi'l Müslimîn ve Menâfil'il Mü'minîn, Metnin Türk Harflerine Çevirisi ve Değerlendirilmesi (1981), 1640 Tarihli Es'âr Defteri (Tıpkıbasım, 1981), 1640 Tarihli Es'âr Defteri, Metnin Türk Harflerine Çevirisi ve Değerlendirilmesi (1982), Zafernâme (Tıpkıbasım, 1983).

KAYNAKÇA: Fahri Çoker / Türk Tarih Kurumu: Kuruluş, Amacı, ve Çalışmaları (1983), Türk Tarih Kurumunun Urfalı eski başkanı vefat etti - Prof. Dr. Yaşar Yücel Kimdir? Prof. Dr. Yaşar Yücel Kimdir? (sanliurfa63.com, 14 Ocak 2017), Prof. Dr. Yaşar Yücel kitapları (nadirkitap.com - geniskitap.com, 21.06.2018).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör