Ali Coşkun (Artvinli)

Halk Ozanı

Doğum
Ölüm
-
Diğer İsimler
Yusufelili Huzurî, Huzurî

Halk ozanı (D. 1887, Zor köyü / Yusufeli / Artvin – Ö. 1951). Yusufelili Huzurî diye bilinir, Huzurî mahlasıdır. Soyadı kanununun çıkmasıyla Coşkun soyadını aldı. Babası da hece ve aruz vezniyle şiir yazıp söyleyen bir âşıktı. Yedi yaşında başladığı medresede, on iki yıl eğitim gördü. İlk saz derslerini Âşık İznî’den aldı. Birinci Dünya Savaşı yıllarında askerde başçavuşluk, iaşe subaylığı gibi görevlerde bulundu. Şavşat İl Nüfus Müdürü, Yusufeli ilçesi tapu memuru olarak ve serbest çalıştı. İlköğrenimini babası ve köy muhitinde aldı. Edebî kişiliğini Âşık Ömer, Bayburtlu Zihnî, Erzurumlu Emrah, Bolulu Dertli, Kayserili Seyranî gibi âşıkların etkisinde oluşturdu. Hece ve aruz vezniyle destan, koşma, semai ve muammalar yazıp söyledi. On birli hece ile söylediği şiirlerinin bir kısmı kayboldu. Aruzla yazdığı şiirlerini mürettep divanına aldı. Vatan, ahlâk, sosyal ve mizahî konuları işlediği destanlar yazdı. Koşmalarında sevgilinin güzelliği, insanların iki yüzlülükleri, dinî ve tasavvufî konular, gurbet, tabiat sevgisi gibi konuları işledi. Kafiyenin her çeşidini kullandı.

ESERLERİ (Şiir):

Lütfi Beğ Hikâyesi (türkülü hikâye), Mevlid-i Nebevi (mesnevî biçimde), Divan (klasik tarzdaki şiirler).

HAKKINDA: Pertev Naili Boratav - Halil Vedar Fıratlı / İzahlı Halk Şiiri Antolojisi (1943), Hikmet Dizdaroğlu / Yusufelili Ali Huzurî Coşkun Hayatı Şahsiyeti Şiirleri (1949) - Bir Monografi Tahribi (Türk Folklor Araştırmaları, sayı: 24, Temmuz 1951), Mustafa Çaldağ / Aşık Huzurî’yi Kaybettik (Türk Folklor Araştırmaları, sayı: 28, Kasım 1951), Müjgân Cunbur / Başakların Sesi-Türk Halk Şairleri Eserleri ve Hayatları (1968), M. Adil Özder - Abdullah Aydın / Yazı ve Resimlerde Çevre İncelemesi: Artvin İli (1969), TDE Ansiklopedisi (c. 2, 1976), Naim Alkan / Türk Halk Edebiyatı (1973), Mehmet Gökalp / Artvin Saz Şairleri-40 Şair-170 Şiir (1981), Sunullah Arısoy / Türk Halk Şiiri Antolojisi (1985), Asım Bezirci / Türk Halk Şiiri (c. 2, 1993), TDOE – TDE Ansiklopedisi 2 (2002).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör