Mustafa Abdülhalik Renda

Eğitimci, Bürokrat

Doğum
29 Kasım, 1881
Ölüm
01 Ekim, 1957
-
Eğitim
Mülkiye Mektebinin Yüksek Bölümü
Burç

Eğitimci, bürokrat, mutasarrıf, siyaset ve devlet adamı, milletvekili, Bakan, TBMM eski Başkanlarından (D. 29 Kasım 1881, Yanya / Osmanlı Devleti – Ö. 1 Ekim 1957). Meclis kayıtlarında Mustafa Abdülhalik Bey olarak da geçer. Babası Rendazâde Arslan Efendi, annesi Nafıa Hanım’dır. İttihadçıların önde gelenlerinden Talat Paşa’nın kayınbiraderidir.

Yanya İdâdîsi Rüştiyesi ve İstanbul İdâdisinde orta öğrenimini tamamladı ve 25.07.1903 tarihinde de Mülkiye Mektebinin Yüksek Bölümünden mezun oldu.

Ziraat Bankası Muhasebe Kalemi mukayyit refiki unvanı ile devlet hizmetine başladı. 27.10.1903 tarihinde Rodos İdâdîsi matematik, geometri, tarım, sağlık ve Fransızca öğretmenliğine atandı. 11.09.1904’te Cezayir Bahr-i Sefîd Vilayeti maiyet memurluğunda görevlendirildi. Stajını ise Yanya Vilayeti maiyet memurluğunda 13.07.1905 tarihinde tamamladı. 11.03.1906’da Tepedelen, 14.11.1907’de Maçova, 14.11.1908’de Pogon, 18.01.1909’da Delvine Kaymakamlıklarında bulundu. Delvine’de iken iki kez Berat Mutasarrıflığına, 04.02.1911’de Kavala Kaymakamı iken Çamlık ve Ergeri Mutasarrıflığına vekâlet etti. Bir süre açığa alındıktan sonra 08.05.1913 tarihinde Siirt Mutasarrıflığına, 20.12.1914 tarihinde Bitlis Valiliğine atandı.

06.09.1915’te atandığı Kastamonu Valiliğine başlamadan Halep Valiliğine tayin edildi. 29.04.1917’de Dâhiliye Vekâleti Müsteşarlı gına, 06.05.1918’de yeniden Halep Valiliğine atandı. Halep’in İşgali üzerine 12.11.1918’de Hüdavendigâr Valiliğine getirildi ve göreve gitmeden Damat Ferit Hükümetince azledildi. İstanbul’a gelince tutuklanarak Bekir Ağa Bölüğüne kapatıldı. Burada altı ay kaldıktan sonra Malta’ya sürüldü. Malta dönüsünde sırasıyla, 04.01.1922’de İktisat Vekâleti Müsteşarlığına, 20.01.1922’de Dâhiliye Vekâleti Müsteşarlığına, 29.04.1922’de Konya, 19.09.1922’de İzmir Valiliğine atandı.

İzmir Valisi iken, TBMM’nin II. Döneminde, 30.07.1923’te CHP’den 342 oy alarak Çankırı’dan milletvekili seçildi ve 11.08.1923’te Meclis’e katıldı. III., IV. ve V. Dönemde de Çankırı ilinden milletvekili oldu. Milletvekilliği VI., VII. ve VIII. Dönem sonuna (22.05.1950) kadar devam etti.

II. Dönemde Dâhiliye ve Muvâzene-i Maliye Encümeni Üyeliğinde bulundu. 02.01.1924 – 21.05.1924 tarihleri arasında 1. Hükümette, 06.03.1924 – 21.05.1924 tarihleri arasında 2. Hükümette, 22.11.1924 – 03.03.1925 tarihleri arasında 3. Hükümette Maliye Vekili oldu. 21.03.1926 - Temmuz 1926 tarihleri arasında Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünde bulundu.

Bu görevinin ardından 13.07.1926 – 01.11.1927 tarihleri arasında 4. Hükümette, 25.12.1930 – 04.05.1931 tarihleri arasında 6. Hükümette ve 04.05.1931 – 03.02.1934 tarihleri arasında 7. Hükümette Maliye Vekili olarak görev yaptı. 01.11.1927 -27.09.1930 tarihleri arasında 5. Hükümette Müdâfaa-i Milliye Vekili ve Bahriye Vekili; 6. Hükümette ise 27.09.1930 – 25.12.1930 tarihlerini arasında Müdâfaa-i Milliye Vekili oldu.

V. Dönemde, 01.03.1935 tarihinde TBMM Başkanı seçildi ve görevi 2 yasama dönemi üst üste devam ederek 22.05.1950’de son buldu. Fransızca, İngilizce, Rumca ve Bulgarca bilen, evli ve 2 çocuk babası olan Mustafa Abdülhalik Renda, 1 Ekim 1957 tarihinde öldü.

Hakkında, mason olduğu yolunda iddialar vardır.

KAYNAKÇA: TBMM Albümü 1920-2010 (1. cilt, 2010), Mehmet Polatel  / Soykırım’ın valisi, Cumhuriyet’in bakanı: Abdülhalik Renda (agos.com.tr, 20.03.2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör