Bekir Sıddık Soysal

Ebru Sanatçısı, Fotoğraf Sanatçısı, Grafik Sanatçısı

Doğum
03 Ekim, 1948
Eğitim
Atatürk Üniversitesi
Burç

Sanatçı, ebru, grafik ve fotoğraf sanatçısı, tasarımcı, yönetmen, radyo programı yapımcısı. 3 Ekim 1948'de Erzurum’da doğdu. Atatürk Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı okudu. Erzurum'da; akademi ve entelektüel çevreye hitabeden, tematik muhtevalı vitrin düzenlemeleri ile birer kültür sergileri olarak tebarüz eden, "Emrah" ismi ile maruf bir kitabevi işletti. Zaman içinde bu kitabevi şehrin belli başlı kültür mahfillerinden biri haline geldi.

TRT’de şûbe müdürlüğü, radyo müdürlüğü ve koordinasyon müdürlüğü görevlerinde bulundu. TRT hizmeti süresince, çok sayıda eğitim ve kültür temalı (metin yoğunluklu) radyo programları hazırladı. Aile Araştırma Kurumu için 40 saatlik (40 programdan oluşan) dramatize aile setini (radyo tiyatrosu tarzında)  hazırladı. TRT’deki 32 senelik memuriyet hizmetini 1997de noktaladı.

20 seneyi bulan emeklilik döneminde daha kesif bir şekilde sanatla uğraştı. Çeşitli kültür projelerinde yer aldı. Özgün, orijinal sanat unsurlarını muhtevi ödüller, beratlar, grafik tasarımları, anıtsal tasarımlar gibi eserlere imza attı.

Merhum Timuçin Tanarslan’dan ebru öğrendi. Çeşitli dergi, yıllık, armağan kitap ve hatıra kitaplarında yazıları yayınlandı.

Türkiye Yazarlar Birliğinin 12 ülkede düzenlediği, “Türkçenin Uluslar Arası Şiir Şöleni” Büyük Ödüllerini hazırladı (Türk Dünyasından 40 şaire ait altın rölyeflerin yer aldığı özgün tasarımlar). TYB’nin düzenlediği “500. Yılında Fuzûlî” sempozyumunda katılımcılara sunulan Fuzûlî Rölyeflerini hazırladı. Türkiye Yazarlar Birliğinin, 1987 yılından itibaren verdiği 'Yılın Yazar, Sanatçı ve Fikir Adamı Ödülleri'ni hazırladı.

1998’de İran’da düzenlenen Uluslararası Şehriyar Kongresi’nde İran Cumhurbaşkanı Hatemi’ye, Tebriz Valisi’ne verilen ve Şehriyar Müzesine konan büyük şâire ait altın ve gümüş rölyefleri, Klasik Türk Sanatları ile zenginleştirilmiş özgün tasarımlar hâlinde gerçekleştirdi. Çeşitli üniversite ve kültür derneklerinde Orta Asya ve İran seyahatlerinde çektiği fotoğraflarla dia gösterisi eşliğinde gezi intibalarını sundu.

Yayımlanmış çok sayıda kitap kapağı, afiş ve logo tasarımlarından oluşan grafik çalışmaları vardır.

2005’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Şâir İlhan Berk’e Saygı Gecesinde verilen, şâirin gümüş rölyefini (özgün kompozisyon ) yaptı.

2012’de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile UNESCO’nun birlikte yürüttükleri Somut Olmayan Kültürel Miras çerçevesinde Yaşayan İnsan Hazinesi Ödüllerini tasarladı ve uyguladı. Çeşitli devlet büyükleri, bilim adamları ve sanatçılara verilmek üzere ödüller ve beratları tasarladı ve uyguladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2004-2005 yılları “Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”nü hazırladı (Metin Erksan ve Turgut Cansever’e verildi)

İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğünce yayınlanan yıllıklarda geleneksel plastiğimiz ve temaşamız üzerine yazılar yazdı, değerlendirmelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca turizm rehberleri için düzenlenen eğitim programlarında, geleneksel sanatlar konulu seminerler verdi. Edirne Valiliğince düzenlenen ve çeşitli Balkan Ülkelerinden gençlerin katılımıyla gerçekleşen “Akademi Edirne” toplantılarında geleneksel sanatlarımız ve estetik konulu seminerler verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2004-2005 yılları Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü hazırladı ( Metin Erksan ve Turgut Cansever’e verildi).

Eskişehir Türk Dünyası Başkenti Ajansına sunduğu projesi ile “Türkçenin Anıtı” diye de tavsif edilen, Dede Korkut Anıt Duvarını yaptı. Dede Korkut Kitabı’nın tamamının, mimari formda tecessümü olan bu eserin proje müellifi, tasarımcısı ve sanat ve uygulama yönetmeni oldu.

Dede Korkut Anıt Duvarı;  mermere hak edilmiş metin alanları ve destan tasvirlerinin minyatür planında canlandırıldığı, çini uyarlama resim alanlarından meydana gelmektedir. Mimari formda tecessüm etmiş kitap olarak dünyada bir ilktir.

Bekir Sıddık Soysal, sürekli (göreve bağlı olmaksızın, ömür boyu)  sarı basın kartı hamilidir.

KAYNAK: Bekir Sıddık Soysal (Bilgi teyidi, Kasım 2017).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör