Ersin Alok

Araştırmacı Yazar, Belgesel Film Yönetmeni, Aktivist, Fotoğraf Sanatçısı

Doğum
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Fotoğraf sanatçısı, belgesel film yapımcısı ve yönetmeni, dağcı, yazar. 1937 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü ile İstanbul ve İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ticaret ve Gazetecilik Bölümlerini bitirdi.

Sanat uğraşına resimle başlayan Alok, ilk sergisini 1953 yılında Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi salonlarında açtı.

Doğa ile olan ilişkileri, dağcılık ve sualtı çalışmaları onun için "yaşamının tadı oldu" denebilir. 1953'te dağcılığa başlayan Alok'un yurtiçinde 189 çıkışı vardır.

Sualtı çalışmalarına 1955 civarında başladı. Dünyanın çeşitli yerlerinde derin su dalışları yaparak fotoğraflar çekti. Türkiye'de ilk Kızıldeniz dalışını gerçekleştirenlerdendir. Bu konuda pek çok konferans ve sergi gerçekleştirdi. Ayrıca Amazonlar'da yaptığı araştırma gezisi, Doğal Hayatın bütünlüğü ve kaybolan doğal yaşamdaki hayvan türlerinin fotoğrafik çalışmalarını yapmasına vesile oldu. Türkiye'de Milli Parkların kurulmasında ilk çalışmaları yaparak, bunlarla ilgili fotoğrafik belgeleri saptadı ( 1966)

Mimar Sinan Üniversitesi Fotoğraf Enstitüsü'nün kuruluşunu da yapan Ersin Alok, 1967 yılında profesyonel olarak fotoğrafa başladı.       

V. Paris Biennali'nde "Absurd" anlatımı içinde Birincilik Ödülü aldı. Arkasından Roma, Brüksel, Sofya, Varşova ve ABD Barkley birincilikleri geldi.

1989'da Dünya Fotoğrafçıları Birliği, Helsinki'de Alok'a Asya'yı temsil etme hakkını vererek, DOĞA temalı Panoromik Üçgen Sergisini üç sanatçı ile açtı.

204 kişisel serginin sahibi olan Alok'un, ayrıca 41 kişisel yurtdışı sergisi vardır.      

Ses kayıtları konusunda yaptığı çalışmalarla Ses Arşivi oluşturdu. Ayrıca beş milyona yakın diadan oluşan arşiviyle Türkiye'nin ilk DIABANK'ını kurdu (1967).

Video, Beta-Com stüdyolarını endüstriyel ve antropoloji konularında kullanılmak üzere kurdu (1998).

Kendisinin keşfi olan Doğu Anadolu Kaya Üstü resimleri yaklaşık olarak 10.000'in üstündedir. ® Güney Afrika Kaya üstü Resimleri konusunda da Sevilla'da araştırmalar yaptı (1998). Konu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında konferanslar verdi ve iki kitap yayımladı. Bunlardan biri, Resimlerin psikoanaletik açıklamaları ile ilgili olarak yapılmış dünyadaki ilk eserdir. Ayrıca "Anadolu Sinagogları " isimli eseri de bu ilklerdendir.

Melting Pot of Civilizations isimli kitabı fotoğraf tekniği ve teknolojik çalışmalar açısından çağını yansıtması yönünden en önemli yapıtlarından biridir (1998). Ayrıca "Adım Adım Alacahöyük" isimli arşiv kökenli kitabı da kendi konumunda ilktir. Alok, 2000'i aşkın araştırma konferansı verdi. Bugüne kadar Yeni Zelanda ve Güney Kutbu dışında her yerde Prehistorik ve Antropolojik araştırmalar yaptı.

Paylaşmanın, tek varoluşçuluk olduğuna inanır. Görselliğin mutlaka paylaşılması gereğini savunur. Gerçek; onun için yöreseldir. "-Dünyanın bütün katmanlarında gerçeğin kendisi, ora'nın doğrusudur." der.

Himayalalar'da ve Hindu & Budist mabetlerde "Yaşamın Paylaşılması ve Seksüel Davranışlar" konusunda da araştırmaları oldu.

Alok, Endüstri Fotoğrafçılığı konusunda önemli çalışmalar yaptı. Broşür, Pankart, Kitapçık ve Fuar Sergileri hazırladı.

Arkeolojik ve Mimari Fotoğraf çekimi konusunda gerçekleştirdiği buluşlarıyla da ünlüdür. Fotoğrafta renk, kontraslığın kontrolu, mavinin kuvvetlendirilmesi v.b. gibi konularda keşifleri vardır. ®

Dijital fotoğraf konusunda yeni programlar ve özellikle fotoğrafın dijital ortama nakledilmesi ve renk kontrollerinin aslına uygun olarak sanal ortamda baskıya hazır olarak yapılması konusunda stüdyosunda büyük olanaklar hazırladı (1999).

Türkiye'de, ilk olarak 360 derecelik görüşle, eskiz olarak fotoğraf çekimini gerçekleştirdi (1986). ® Halen dijital fotoğrafın, fotoğraf özellikleri konusunda çalışmalar yapmaktadır. Alok, çalışmalarına a. Fotoğraf & Film Stüdyosu'nda devam etmektedir.

Bazı kaynaklarda Alok'un 24 kitap yayımladığı belirtilmiştir.

 

Belgesel Filmleri (35 / 16 Mm):

Zoma I. 1979, Zoma II. 1979, İshakpaşa Sarayı 1972, Kaya Üstü Resimleri 1973, Türkiye'nin Kuş İnsanları 1980, Sahrada Çekilen Çöl Rüzgarı 1981, Demirin Öyküsü 1998, Zaman Rüzgarı 1999 v.b. gibi 43 dökümanter filmi gerçekleştirdi.

 

Başlıca Kitapları:

Alacahöyük - Boğazkale , Anadolu'da Kayaüstü Resimleri, Bir Fotoğraf Ustası Ersin Alok, Anadolu Sinagogları, Dağlarımız, Hellenistic Architecture in Asia Minor (1992), Melting Pot Of Civilizations (1998), Ersin Alok (2017)

KAYNAKÇA: Yarım asırlık tecrübesini kitaplaştırdı - Fotoğraf sanatının duayeni Ersin Alok, 55 yıllık fotoğrafçılık serüvenini kitap haline getirdi (haberler.com, 11.02.2016), Ersin Alok (fotografya.gen.tr, 16.09.2017), İhsan Işık / Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2018).

1

2

3

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör