Ali Boran

Akademisyen, Sanat Tarihçisi

Doğum
28 Nisan, 1966
Eğitim
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü
Burç

Sanat tarihi profesörü, yazar. 28 Nisan1966 tarihinde Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Eldeş köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 1991’de Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi. Ertesi yıl Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak girdi. Aynı üniversitede 1994 yılında Yüksek Lisans ve 1997’de Doktorasını tamamladı. 1998 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’ne Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. 2007 yılında Türk ve İslam Sanatı bilim alanında doçent oldu. Halen Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanlığı, Türk - İslam Sanatları Anabilim Dalı Başkanlığı ve Fen - Edebiyat Fakültesi Kurul Üyeliği gibi idari görevlerini yürütmektedir. Fransızca biliyor, evli ve üç çocuk babasıdır.

Basılı birçok kitabı ile çok sayıda makalesi bulunan Boran, Diyarbakır tarihi eserleriyle ilgili (İskender Paşa Camii, Osmanlı Dönemi Kale Mimarisi, Diyarbakır'daki Osmanlı Dönemi Cami ve Mescidler, Diyarbakır Kalesi gibi) çok sayıda makale yayımlamış ve bu alanda düzenlenen sempozyumlara katılarak bildiriler sunmuştur:

Makaleleri  ayrıca Vakıflar Dergisi, Vakıf ve Kültür, Dünyada Van, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,  Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi,  Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Şehir ve Medeniyet, TSE Standart Ekonomik ve Teknik Dergi gibi dergilerde yayımlandı.

 

ESERLERİ

 

Kitap / Ortak Kitap: Anadolu’daki İç Kale Cami ve Mescidleri (2001), Batman Kültür Envanteri: Kozluk (ortak kitap, Abdülhamit Tüfekçioğlu, İrfan Yıldız,  Zekai Erdal,  Cabir Alper ile, 2008), Eruh’taki Osmanlı Dönemi Eserleri (ortak kitap, Abdülhamit Tüfekçioğlu ile, 2009), Kurtalan’daki Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Eserleri (ortak kitap, Abdülhamit Tüfekçioğlu, İrfan Yıldız,  Zekai Erdal ile, 2009), Pervari ve Şirvan’daki Osmanlı Dönemi Eserleri (ortak kitap, Abdülhamit Tüfekçioğlu, İrfan Yıldız,  Zekai Erdal ile, 2009), Baykan’daki Osmanlı Dönemi Eserleri (2009).

 

Kitap / Ansiklopedi İçinde Bölüm:

“Hüdavendigar Camii”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), C.18, İstanbul,1998, s. 287

“Osmanlı Dönemi Kale Mimarisi”, Osmanlı, 10, Ankara, 1999, s. 347– 361.

“The Architectural Style of Castles During The Ottoman Period”, The Great Ottoman,Turkish Civilisation, IV, Ankara, 2000, s. 346–363

“Türk Sanatında Kale Mimarisi”, Türkler, VII, Ankara, 2002, s. 878 – 892.

“İskender Paşa Camii”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA),C. 22, İstanbul, 2000, s. 568 – 569.

“Süleyman Han Camii” Türkiye Diyanet Vakfıİslam Ansiklopedisi (DİA), C. 38, İstanbul, 2010, s. 568 – 569

 “Ilgınve Köylerindeki Tarihi Eserler”, Geçmişten Günümüze Bütün Yönleriyle ILGIN,İstanbul, 2001, s. 24–57.

Ali Boran ve Ahmet Boran, “Ilgın’daki Vakıflar veVakfiyeleri”, Geçmişten Günümüze Bütün Yönleriyle ILGIN, İstanbul, 2001, s.83–86.

 “Eski Van Şehrindeki Kaya Çelebi Külliyesi”, Haluk Karamağaralı’ya Armağan, Ankara, 2002, s. 33 – 54.

 “Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk Kaleleri”, Prof. Dr. Nejat Diyarbekirli’ye Armağan, Ankara, 2006, s. 275 – 288

A Boran - Z Erdal, “Diyarbakır'daki Osmanlı Dönemi Camive Mescidler”, Medeniyetler Mirası Diyarbakır Mimarisi, Diyarbakır, 2011, s.257- 318

 “Diyarbakır Kalesi”, Medeniyetler Mirası Diyarbakır Mimarisi, Diyarbakır, 2011, s. 77- 122

 “Dediği Sultan Tekke ve Türbesi”, KonyaAnsiklopedisi,3, Konya, 2012, s.94-95.

 “Eflatun Mescidi”, Konya Ansiklopedisi,3, Konya, 2012, s.163-164.

 “HacıAli Efendi Darulhüffaz Muallimhanesi”, Konya Ansiklopedisi, 4, Konya, 2012,s.74-75.

 “Balkı Köyü Camisi”, Konya Ansiklopedisi, 4,Konya, 2012, s. 288-289.

 “Argıthanı Köprüsü”, Konya Ansiklopedisi, 4,Konya, 2012, s. 288

 “Argıthanı Nevşehirli Damat İbrahim PaşaKülliyesi ”, Konya Ansiklopedisi, 4, Konya, 2012, s. 288.

 “Lala Mustafa Paşa Külliyesi”, KonyaAnsiklopedisi, 4, Konya, 2012, s.291-293.

 “Pir Hüseyin Bey (Çukur) Camii”, KonyaAnsiklopedisi, 4, Konya, 2012, s.293.

 “Sungur Bey Türbesi”, Konya Ansiklopedisi, 4,Konya, 2012, s.294

 “Ilgın Sahip Ata/ Çifte Hamam) Kaplıcası”,Konya Ansiklopedisi, 4, Konya, 2012, s.299-301.

 “Hamza Gündogdu”, Konya Ansiklopedisi, 4,Konya, 2012, s.46

 “Ilgın’da Basın Yayını”, Konya Ansiklopedisi,4, Konya, 2012, s.281-282.

 

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013), Prof. Dr. Ali Boran (selcuk.edu.tr, 17.03.2018).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör