Tahsin Görgün

İlahiyat Profesörü, Araştırmacı Yazar, Akademisyen

Doğum
Eğitim
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İlahiyat profesörü, araştırmacı yazar. 1961 yılında Sivas’ta doğdu. Sivas İmam-Hatip Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans eğitimi yaptı (1984).‘Elmalılı Hamdi Yazır’ın Görüşleri ve İlim Felsefesi’ başlıklı bir bitirme tezi hazırladı.

1985 yılında Türkiye Diyanet Vakfının burslu öğrencisi olarak Almanya’ya gitti; Berlin Freie Universitaet’de Sprache, Handlung und Norm (Dil, Davranış ve Hüküm) başlıklı tezi ile Fıkıh Usulü ve Felsefe doktorası yaptı.

1995 yılında Türkiye’ye dönerek İSAM’da araştırmacı olarak çalışmaya başladı. 2004 yılında doçent oldu. Almanya’da bulunduğu süre içinde orada yaşayan Türklerin dini, pedagojik ve toplumsal meseleleri ile ilmi olarak ilgilendi.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM), araştırmacı ve yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarını sürdürmekle birlikte, Almanya’da Frankfurt Goethe Universitesinde misafir hoca olarak görev yaptı. 

Temel ilgi alanları, Fıkıh Usulü, Osmanlı dönemi ve Meverâünnehir ağırlıklı olmak üzere İslam Düşüncesi Tarihi; Felsefenin Dil, Bilgi, Ahlak, Tarih, Siyaset, Bilim, Toplum gibi muhtelif konuları yanında Kur’an araştırmaları; Osmanlı-Batı ilişkileri ve Osmanlı’nın Batı’ya tesiri; bu çerçevede Batı felsefesi tarihi; Alman İdealist Felsefesi ve Hermeneutik’tir.

Bunların yanında Avrupa Birliği sınırları içinde yaşayan Müslümanların meseleleri ile Çağdaş Türk ve İslam Düşüncesi, hem mevzu olarak hem de iştirak alanı olarak ilgi alanının merkezinde bulunmaktadır. Arapça, Almanca, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Üzerinde çalıştığı projeler: İbn Haldun’un Toplum Metafiziği, Avrupa’nın Sosyo-Politik Oluşumunda Osmanlı Tesiri, İmam Şafii’nin Düşünce Sistemi ve İslam Düşüncesi İçindeki Yeri, Abdülaziz el-Buhari’de Anlam Kavramı, Osmanlı Medresesinde İlim ve Eğitim Anlayışının Felsefi Temelleri, Nizâm-ı Alem Kavramı; Kadı Abdülcebbar’ın Düşünce Sistemi; Hermeneutik ve Dil Felsefesi, İslam ve Batı Medeniyetlerinin Mukayesesi (bilgi, varlık, toplum ve siyaset anlayışları açısından)

Makaleleri Türkiye Günlüğü, Köprü, İslami Araştırmalar, Dergâh, Türk Yurdu, Kitap Haber, Diyanet Aylık Dergi, Türklük Araştırmaları Dergisi gibi dergiler ile sempozyum kitapları ve armağan kitaplarda yayımlandı.

ESERLERİ:

Sprache, Handlung und Norm (Dil, Davranış ve Hüküm, 1998), Anlam ve Yorum: Dînî Metinlerin Anlaşılması ve Yorumlanması (2003), İlahi Sözün Gücü: Varlık ve Bilgi Kaynağı Olarak Kur’ân (2003).  

KAYNAK: Tahsin Görgün (tmkv.org.tr,  uni-frankfurt.de, 24.08.2017).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör