Fatma Çiçek Derman

Güzel Sanatlar Araştırmacısı, Tezhip Sanatçısı (Müzehhip), Profesör, Araştırmacı Yazar, Akademisyen

Doğum
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü

Güzel sanatlar profesörü, akademisyen, tezhip sanatçısı, yazar. 1945 yılında Ankara’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun olan Derman, 1985’ten 2012 yılına kadar Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyeliği yaptı. Fakülte Dekanlığı, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ve Tezhip-Minyatür Ana Sanat Dalı kurucu başkanlıklarını üstlendi.

Tezhip sanatını usta-çırak usulüyle, Dr. Süheyl Ünver, Muhsin Demironat ve Rikkat Kunt’dan öğrenerek 1982 yılında icâzete hak kazanmıştır. Derman’ın farklı yıllarda hazırladığı; yurtdışı ve çeşitli yurtiçi şahsî ve karma sergileri olmuştur. Tezhip dalında, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2012 yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne lâyık görülmüştür.

Tezhipleri ve kitapları dışında yüz’ü aşkın makalesi vardır.

KİTAPLARI:

Türk Tezyînî Sanatlarında Motifler (İnci A. Birol’la, 2014), Kadıasker Mustafa İzzet Efendi Hilyesi (Uğur Derman’la), Rikkat Kunt Hoca Hanım (2016).

KAYNAK: Fatma Çiçek Derman (tmkv.org.tr, 24.08.2017).

1

2

3

4

5

6

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör