Erol Belgin

STK Yöneticisi, Tıp Profesörü, Akademisyen

Doğum
24 Nisan, 1947
Eğitim
Hacettepe Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Temel Tıp Bölümü
Burç

Tıp profesörü, Odyoloji uzmanı, akademisyen, yönetici. 24 Nisan 1947, Konya doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Temel Tıp  Bölümü (1968) mezunu. Mezuniyet Sonrası Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Odyoloji Programında uzmanlık eğitimini (1971), Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Doktora Programını (1975) tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Kulak Burun Boğaz ABD Odyoloji Bölümünde 1982'de Doçent, 1988'de Profesör unvanlarını aldı.

Prof. Dr. Erol Bilgen, çok yönlü bir bilim adamı olup, Odyoloji alanında yaptığı çalışmalar ve getirdiği yeniliklerin yanı sıra Türk Sanat Müziği ve doğa sevgisi ile tanınmış bir kişiliktir. Akademik ve idari görevleri dışında Hacettepe Üniversitesi Türk Müziği Araş. ve Uygulama Merkezinin (2000-2006) ve Hacettepe Üniversitesi   Devlet Konservatuarının (2005-2012) müdürlüklerini yapmış olup; halen birçok sivil toplum kuruluşunun üyesi ve yöneticisi olarak çalışmalarına katılmaktadır.  

Prof. Dr. Erol Belgin, halen Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Bilim Dalı  Öğretim Üyesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanı ve Türk Musikisi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Akademik Görevleri:

    

Ar. Gör. Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ABD Hacettepe Üniversitesi            1971–1975

Öğr. Gör. Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ABD  Hacettepe Üniversitesi         1975–1987

Yar. Doç. Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ABD Hacettepe Üniversitesi          1987–1988

Prof. Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ABD Hacettepe Üniversitesi      1988- ----

 

İdari Görevleri:

 

Bölüm Başkanlığı,  Hacettepe Üniversitesi Odyometri Bölümü, 1982- ------        

Müdür Yardımcılığı, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hiz. MYO 1987- 1993          

Müdür Yardımcılığı (tekrar),  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hiz. MYO 1993–1994

Müdür, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hiz. MYO 1994–1997      

Müdür (tekrar), Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hiz. MYO 1997–2000     

Müdür (vekaleten), Hacettepe Üniversitesi Polatlı Sağlık Hiz. MYO 1998–2000             

Rektör Yardımcılığı, Hacettepe Üniversitesi Rektörlük 2000–2005          

Müdür, Hacettepe Üniversitesi   Türk Müziği Araş. ve Uygulama Merkezi 2000–2006

Müdür V. (tekrar), Hacettepe Üniversitesi Polatlı Sağlık Hiz. MYO       2000- 2001      

Müdür (vekaleten), Hacettepe Üniversitesi Ankara Meslek Y.O 3.2000- 10.2000          

Müdür (2.tekrar), Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hiz. MYO       2000–2003        

Genel sekreter vekili, Hacettepe Üniversitesi      Rektörlük Ocak 2003    

Müdür (3.tekrar), Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hiz. MYO 2003–2006              

Rektör Yardımcılığı (tekrar) Hacettepe Üniversitesi Rektörlük 2005- 2007          

Müdür, Hacettepe Üniversitesi   Devlet Konservatuvarı 2005- 2012       

Genel sekreter vekili (tekrar), Hacettepe Üniversitesi      Rektörlük, 2006- 2007

Müdür (tekrar), Hacettepe Üniversitesi Türk Müziği Araş. ve Uygulama Merkezi 2006- --

Müdür (vekâleten), Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hiz. MYO 9.2006- 10,2006   

Müdür, Hacettepe Üniversitesi   Engelliler Araş. ve Uygulama Merkezi 2007- 2012    

Bölüm Başkanı, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fak. 2013- Odyoloji Bölümü

 

 

Geliştirdiği Tedavi ve Terapi Metodları:

 

Kekemelik tedavisinde müzikal ritim metodu

Postmutasyonel ses bozukluklarının Refleksif Fonasyon tekniği ile tedavi ve terapisi

 

Geliştirdiği Sosyal ve Sanatsal Uygulamalar:

 

Türkiye Ulusal Yenidoğan İşitme Tarama Projesi

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Okul Öncesi Müzik Eğitimi Programları

Klasik Müziğin bebek ve çocukta beyin gelişimindeki etkileri üzerine çalışma ve uygulamalar

 

Herkes için müzik proje ve uygulamaları:

 

Profosyonel ses ve şarkı söyleme teknikleri üzerine çalışma ve uygulamalar

Sigarasız Hacettepe Uygulamaları

Türk Müziği Klübü Akademik Danışmanlığı

Türk Müziği Araştırma Uygulama Merkezi Rektörlük ve Klasik Türk Müziği Koro kuruculuğu

Klasik Türk Müziği, Klasik Batı Müziği ve Türk Sanat Müziği konser ve etkinlikleri.

Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Kuruculuğu

 

Hobileri:

 

Müzik ve beyin ilişkileri üzerine araştırmalar

Organik tarım ve ürün yetiştiriciliği

Klasik Türk Müziği geliştirme ve icrası

Doğal çevreyi koruma ve yaşanabilir mekânlar yaratma tutkusu

 

ÜYESİ OLDUĞU KURULUŞLAR:

 

Uluslararası Kuruluşlar:

 

ATA (American Tinnitus Association) üyesi

ISA (International Society of Audiology) üyesi

‘Stuttering Foundation of America’ üyesi

 

Ulusal Kuruluşlar:

 

Türk Musikisi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

İşitme Konuşma Bilimcileri Derneği Başkanı

Akdeniz Ülkeleri Otoloji Odyoloji Derneği Başkan Yardımcısı

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Ankara Bölge Yürütme Kurulu Üyesi

Sağlık Bakanlığı İşitme Cihazları ve İmplantlar Komisyonu Üyesi

Sağlık Bakanlığı Yenidoğan İşitme Taraması Bilim Kurulu Üyesi

Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği Üyesi

TAD (Türk Akustik Derneği) Üyesi

Otoloji-Nörootoloji Derneği Üyesi

Hacettepe Üniversitesi Bilim Merkezi Derneği Üyesi

Hacettepe Üniversitesi KBB-Odyoloji Derneği Üyesi

 

 

Bilimsel Yayınları (Birkaçı):

 

Prof. Dr. Erol Belgin'in yüzlerce makalesi yurt dışında ve yurt içinde çok sayıda bilimsel dergide yayımlanmıştır. Bunlardan birkaçı şöyledir:

 

Yurt Dışı (SCI-expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki) dergilerde yayımlanan makaleler:

Tuçbilek, E., E. Belgin., ‘Are the sex chromosome abnormalities a factor in speech delay?’, Arch.of Diseases in Childhood.,Vol.53,831(1978)

Sennaroğlu, L., Ünal, Ö.F., Sennaroğlu, G., Gürsel, B., E. Belgin, ‘Effect of teflon piston diameter on hearing result after stapedotomy’. Otolaryngology-Head-Neck Surgery, March 2001, pp.279-281.

Tuncbilek G. Ozgur F., E.  Belgin, Audiologic and tympanometric findings in children with cleft lip and palate, Cleft Palate-Craniofacial Journal. 40(3):304-9, 2003 May.

Esra Yucel, Gonca Sennaroglu, Erol Belgin. The family oriented musical training  for children with cochlear  implants: Speech and musical perception results of two year follow-up. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, Volume 73,     Issue 7, July 2009,Pages 1043-1052

 

Yurt Dışı bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (Proceedings) basılan bildirilerden bazıları:

 

Belgin, E., Y.Yurtlu,Y.Dölaslan., ‘The effects of psychosocial factors on the development of postmutational falsetto voice and therapy technigues’, FourthMediteranien Congress of Social Psychiatry, Hacettepe University,1983

Ataş, A., E. Belgin., ‘Audiological findings in meningitis’, 2nd Internatıonal Meeting in Audiology fort he mediterranean countries,Greece,1991

Yalçınkaya, F., E. Belgin., ‘Evaluation the Speech Learning Skills of severe and Profound Sensory Neural Hearing Impaired Children By”Pare 1” Method.IV.Int.Bad Berleburger Conference “Rehabilitation of the Hard of Hearing, the Deafened and Born Deaf”, April 17-21, 1996 Antalya.

Kulak Kayıkçı M., Türkyılmaz D., Genç A., Başar F., Fırat Z., Böke B.,             E.Belgin., ‘Hacettepe University newborn hearing screening protocols, Abstract,International Conference,Chicago,29,USA,2004

Konukseven O, Genc A, Tuncer U, Kırkım G, Kaya S,Bolat H, Dincol I, Bercin S, Serbetcioglu B, Belgin E. The effect of Consanguineous and Non-Consanguineous Marriage on Hearing Loss in Newborn Hearing Screening: A Multicenter Study in Turkey, NHS 2012 Conference, Cernobbio (Como Lake), Italy - June 5–7, 2012

Akdaş, F., E. Belgin, U. Derinsu, M. Hepkorkut, ‘İşitme kayıplı çocukların odyoloji ünitelerine havalesindeki gecikme’, Türk Otolarengoloji Arşivi,XXV.,V.25, 165-167 (1987)

Belgin, E., U. Derinsu, F. Akdaş, N. Hoşal., ‘Endolenfatik hidropsun ayırıcı tanısında satik akustik impedansın önemi’, Türk Otolarengoloji Arşivi, XXV.,V.25, 2(1987)

Gençay  S, Köybaşıoğlu A, E. Belgin, İnal E, İleri F., Uğur  b ‘Ses restorasyonunda prostetik ve ozofajeal konuşmanın analizi’ Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi ;6(1):73-75,1999

Genç,A., Başar F., Kayıkçı M., Türkyılmaz D., Fırat Z., E. Belgin , Budak B., Tekinalp G., ‘Hacettepe Üniversitesi yenidoğan işitme taraması bulguları’, Çocuk Sağlığı ve hastalıkları Dergisi,48,119-124,2005

Belgin, E., N. Hoşal., ‘ Meniere hastalığında akustik refleks parametrelerine gürültü etkisinin incelenmesi’, Türk Oto-Rhino-Larengoloji Derneği XVII .Milli Kongresi,Hilal Matbaacılık,İstanbul,856-867(1985)

Böke B., E. Belgin , Ataş A., Kerem M., Afazik Hemiplejide Multi – Disipliner Çalışmanın Prensipleri. V. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 1994 Antalya.

Aksoy, S., Y.,Fırat R. Alpar, E.Belgin,. ‘Tinnitus Değerlendirme Formu’,28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi, Antalya, 2005

 

BASILMIŞ KİTAPLARI:

 

Yurtiçi Kitaplar:

 

Belgin, E., Akdaş, F., ‘Larenjektomiler için el kitabı’,3. ve geliştirilmiş yeni baskı,Yenigün Matbaası,İstanbul,1980

Belgin,E., Böke,B., İşitme engelli öğrencileri ilkokul öğretmenlerinin yaklaşım prensipleri.M.E.B.Yayımevi-Unicef,1995 Ankara.

Belgin,E.,Ataş,A.,İşitme Engelli Çocukların Erken Tanısında ve Eğitime Yönlendirilmesinde Kamu Görevlilerinin Rolü. M.E.B.Yayımevi-Unicef,1995 Ankara.

Belgin,E.,Çağlar,A.,İşitme Engelli Çocuklara Okul Öncesi Eğitimde Yaklaşım Prensipleri. M.E. B.Yayımevi-Unicef,1995 Ankara.

Belgin,E.,Darıca,N.,İşitme engelli Çocukların Tanısında ve Eğitiminde Aileye Öneriler. M.E. B.Yayımevi-Unicef,1995 Ankara.

Belgin,E.,Dalgıç,G.,İşitme Engelinin Önlenmesi ve Erken Tanısında Sağlık Elemanlarına Öneriler. M.E. B.Yayımevi-Unicef,1995 Ankara.

Belgin, E., Yalçınkaya, F., Aileler için Test Kitabı Konuşmayı Ayırt Etmek. Işık Yayın Oyuncak. Ankara, 1999.

Aksoy, S., Ergünal, B., E. Belgin, Afazili hasta yakınları için öneriler. Atlas Kitapçılık, Ankara, 2002.

Ataş, A., Genç, A., E. Belgin, ‘Odyolojide kullanılan temel kavramlar’, Pediatrik Kulak Burun Boğaz Hastalıkları,ed.U.Akyol,Bölüm 6,35-50,Güneş Kitabevi,Ankara,2003

Genç A.,ve E. Belgin, ‘Temel Odyoloji’, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi,ed.C.Koç,Bölüm 4.3,73-87,Güneş Kitabevi,2004

Belgin, E.(Editör), Çalışkan M. (Editör)., ‘İşitme Sağlığının İzlemi,Çalışma Yaşamında Gürültü ve İşitmenin Korunması’,Türk Tabipler Birliği Yayınları,Ankara, 2004

Belgin, E.(Editör), Çalışkan M. (Editör)., ‘Gürültünün insan sağlığı Çalışma Yaşamında Gürültü ve İşitmenin Korunması’,’,Türk Tabipler Birliği Yayınları,Ankara, 2004

Öztürk B., Genç A., Canatan D., Kayıkçı M., E. Belgin., ‘İşitme Kayıpları, Yenidoğan İşitme Taraması El Kitabı, Bölüm II,11-14, TC. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Basımevi, Ankara,2006

Canatan D., Kayıkçı M., Öztürk B., Genç A., E. Belgin, ‘İşitme kaybının gelişim alanları üzerine etkisi’, Yenidoğan İşitme Taraması El Kitabı,Bölüm III.,15-17, TC. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Basımevi, Ankara,2006

Genç A., Canatan D., Kayıkçı M.,Öztürk B., E.Belgin ., ‘İşitme Taraması’, Yenidoğan İşitme Taraması El Kitabı,Bölüm VI.,35-37, TC. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Basımevi, Ankara,2006

Kayıkçı M., Öztürk B., Genç A., Canatan D., E. Belgin, ‘Odyolojik İleri Tanı’, Yenidoğan İşitme Taraması El Kitabı,Bölüm IX.,49-55, TC. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Basımevi, Ankara, 2006

Belgin E.(Editör) Temel Odyoloji,Güneş Tıp Kitabevleri,Ankara 2015

D2.2.18. Belgin E. (Editör),Şahlı S.(Editör),Temel Odyoloji Açıklamalı Soru Kitabı.Güneş Tıp Kitabevleri,Ankara 2016.

 

Destek Proje Çalışmaları:

 

Hoşal N., E. Belgin., ‘Periferik ve santral orjinli  vestibüler patolojilerin ayırıcı tanısında ENG ve kalorik testin kullanımı’, Tıp Fakültesi,1990 

Hoşal N., E. Belgin., ‘0-4 yaş arası işitme engelli çocuklarda elektrofizyolojik ve odyometrik değerlendirme’, Tıp Fakültesi,1990

Belgin, E., ‘Çok ileri derecede ve total sensöri-neural işitme kayıplarının koklear implantasyon ile rehabilitasyonu’, Tıp Fakültesi,1993

Turan E., E. Belgin., ‘Fare modelinde interferon alfa 2a’nın ototoksik etkisinin araştırılması’, Tıp Fakültesi,1996           

Hoşal N., E.Belgin., Gürsel B., Aksoy S., ‘ Periferik ve santral orjinli vestibüler patolojilerin tanısında ENG ve kalorik testin önemi’, Tıp Fakültesi,1996

Turan E., E. Belgin.,‘Erken tanıda objektif elektrofizyolojik testlerin yeri ve önemi’, Tıp Fakültesi,2000

Belgin, E., ‘Yenidoğanlarda ERA-Emisyon cihazı ile objektif işitme tarama değerlendirmesi’, Tıp Fakültesi,2002

Sennaroğlu L., E.Belgin., ‘Beyinsapı İmplantlarında elektrofizyolojik belirleme ve kalibrasyon teknikleri’, Tıp Fakültesi,2002

Belgin, E., ‘Nörolojik problemi olan hastalar ve geriatriklerde dinamik posturografi yöntemiile vestibüler değerlendirme ve rehabilitasyon sonuçlarının araştırılması’, Tıp Fakültesi,2003

Belgin, E., ‘Çok amaçlı salonların akustik,elektroakustik ve ışık düzeninin araştırılması’, Tıp Fakültesi,2003

Ayas, K., E. Belgin., ‘Türk toplumunun ses özelliklerinin dijital video laringostroboskopi, akustik analiz ve aerodinamik ses analizi yöntemleri kullanılarak incelenmesi’, Tıp Fakültesi,2003

Belgin, E. (Proje Yürütücüsü)İskenderun ve Çevresinde Yaşayan İşitme Engelli Bireylere, Ailelerine ve Öğretmenlere Yönelik Değerlendirme ve Eğitim Projesi, Hacettepe Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi, Arsuz-İskenderun, 23-28 Ocak 2012.

Belgin, E. (Proje Yürütücüsü)Konya ve Çevresinde Yaşayan İşitme Engelliler-Koklear İmplant Kullanıcıları, Aileleri ve Öğretmenlere Yönelik Eğitim Toplantısı, 7 Nisan 2012, Konya, (Hacettepe Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi)

 

 

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör