Hakan Yavuz

Profesör, Araştırmacı Yazar, Siyaset Bilimci, Akademisyen

Eğitim
Ankara SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Siyaset bilimci, akademisyen, profesör, yazar. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edibe Sözen’in eski eşi. 1987’de Ankara SBF Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdikten sonra, 1987-1989 Wisconsin Üniversitesinde “Ortadoğu ve Türkiye’de İslami Akımlar” konusunda doktora yaptı. Doktora danışmanı CFR’nin (Dış İlişkiler Konseyi) üyelerinden Prof. Dr. Mervin Crawford Young’du.

Yavuz, liberal bir Wisconsin Üniversitesi’nden geleneksel olarak Mormon ve muhafazakâr yapıdaki Utah Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi kadrolu doçentliğe geçti. Burada profesörlüğe yükseldi. 1989’da Kudüs Hebrew Üniversitesi’nde Leonard Davis Enstitüsünde staj yaptı.

1992-1995 yıllarında MacArthur Vakfı bursu ile Özbekistan, Kırgızistan ve Türkiye’de araştırmalar yaptı. 1996 yılında Bilkent ve ODTÜ’de ders verdi. 2001-2002’de ABD’de, Condoleezza Rice’nin mezun olduğu Nötre Dame Üniversitesi’ne bağlı Joan B. Kroc Enstitüsü’nde Rockefeller bursu ile misafir araştırmacı olarak “Fethullah Gülen Hareketi” üzerine çalıştı. Rockefeller burslarıyla Hebrew Üniversitesi’nde İsrail, Wisconsin ve Nötre Dam Üniversitesi’nde de ABD istihbarat servisleriyle çalışmalarına yönelik bilgi alışverişinde bulundu.

Prof. Dr. Hakan Yavuz, Siyasal İslam, Said Nursi ve Nurculuk, Fethullah Gülen ve cemaati, Necmettin Erbakan ve kurduğu partiler, AK Parti konularında yurt içinde ve yurt dışında uzman kabul edilmekte, bu konularda çeşitli toplantılarda konuşmacı olarak yer almaktadır.

Bir Süre Fethullah Gülen hareketi içinde bulunup, daha sonra ayrıldığını belirten Prof. Yavuz, "Cemaat"ten niçin ayrıldığını 13 Haziran 2008'de Hürriyet gazetesi yazarı Özdemir İnce'ye gönderdiği ve bu gazetede yayımlanan mektubunda şöyle açıklamıştı:

"Şimdiye kadar bu anlamda tüm cemaatlerden uzak durdum.  Kısacası, ben kendimi cemaat mensubu olarak görmedim.

Bazı cemaatler beni kendi mensupları şeklinde algılamış olabilirler. Kişisel görüşüm, Türkiye'de bir cemaate mensubiyetin büyük oranda 'yükselme' veya 'belli kazanımlar elde etme' amacı taşıdığıdır.  Benim bunlara hiçbir zaman ihtiyacım olmadı.

Öte yandan ben cemaat karşıtı bir insan da değilim. Bu bir çelişki gibi görülebilir.

Ancak, bir sosyal bilimci olarak böylesine etkili bir olguya karşı da ilgisiz kalamazdım.

Ne var ki söz konusu cemaatin bugünkü 'konumundan' ciddi şekilde hem demokrasimiz açısından hem de toplumsal barış açısından kaygı duyuyorum.

Bir akademisyen olarak bu kaygılarımı Reuters Ajansı'nda ve çeşitli gazetelerde dile getirdim. Rahatsızlık nedenlerim şunlar:

1) Cemaat samimi değil; cemaatin içeride ve dışarıda geliştirdiği birbirine zıt iki ayrı dili var;

2) Cemaat bir siyasi proje peşinde ve bu Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine uygun bir proje değil;

3) Cemaatin gerek içeride gerekse uluslararası alanda meşruiyet arayışı, dış aktörler karşısında zayıflığı, onu edilgen bir konuma sokmuş, bu nedenle işbirliği yaptığı uluslararası aktörlerle ilişkisi sorgulanmalıdır;

4) Cemaat özelde Said-i Nursi'nin Risale-i Nur'unu, genelde ise İslam'ı 'araçsallaştırmıştır'. Gittikçe İslam'sız bir İslam anlayışı hákim olmakta ve güce odaklanmış bu İslam anlayışı ahlaki çekirdekten uzaklaşmaktadır.

Bunları görebilen biri olarak benim herhangi bir cemaat yapısına aidiyetimin olması mümkün değil.

Cemaatler bana göre özgür düşünceye yer veremezler.

Ayrıca, cemaatler doğaları gereği farklılıkları değil 'aynileşmeyi' savunur.

Bu bağlamda her zaman farklılıkların zenginlik kaynağı ve hayatın olağan yapısı olduğunu savunan, sosyal olguları anlamaya odaklanmış, düşüncelerle dans etmeyi seven biri olarak benim şu veya bu cemaatin 'talebesi' olduğum iddiası doğru değildir."

Hakan Yavuz bu mektuptan sonra da medyada ilgi olmaya devam etmiş, hakkında çeşitli yorumlar yapılmıştır.

ESERLERİ:

Islamic Political Identity İn Turkey (Oxford University Press, 2005), Emergence Of A New Turkey, Dem & Ak Parti (University Of Utah Press, 2006), Turkish Islam & The Secular State (2003, Syracuse), Ak Parti, Mesafe.

KAYNAKÇA: Kim Bu Hakan Yavuz? - Utah Dosyası'nda Varan 4: 900 Bin doların sırrı ne? (17.10.2008, erişim 21.08.2016) Doç. Dr. Hakan Yavuz'un Geçmişi ve ABD-Severliği Hakkında (turktoresi.com, 21.08.2016), Hakan Yavuz - Kitapları (tr.instela.com, 21.08.2016), Video (bkz:http://www.mizikacilar.com/VideoDetay.aspx?ID=75), M. Hakan Yavuzu deşifre etti (memleket.com.tr, 11.05.2009)., Erol Bilbilik / Amerika Perestler (2016).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör