Abdullah Uçman

Edebiyat Araştırmacısı

Doğum
17 Şubat, 1951
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Burç

Edebiyat araştırmacısı. 17 Şubat 1951, Edirne doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini Edirne’de tamamladı (1968). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu (1972). Bir süre Türkoloji Seminer Kitaplığında (1974-78) memurluk yaptı. 1976’dan başlayarak TDE Ansiklopedisi başta olmak üzere bazı ansiklopedilere maddeler yazdı. 1978’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsünde Mehmet Kaplan’ın asistanı oldu. 1981’de doktorasını tamamladı. Görevini Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak sürdürdü.

İlk yazısı “Mansur Bey ve Düşündürdükleri”, 1972 yılında Hareket dergisinde yayımladı. Yeni Sanat dergisinin (10 sayı, 1974-75) kurucuları arasında yer aldı. Yakın dönem Türk edebiyatını konu alan makalelerini Hisar, Düşünce, Mavera, Yönelişler, Millî Kültür, Kubbealtı Akademi, Tarih ve Toplum, Hürriyet Gösteri ve Dergâh dergilerinde yayımladı. Arşivden çıkan ve yakın tarihin dil, edebiyat, felsefe ve kültür tarihi açısından önem taşıyan kimi yayımlanmış belgelerden kitaplar oluşturdu, yazılar kaleme aldı. 2004 yılında Rıza Tevfik’in Şiirleri ve Edebî Makaleleri Üzerine Bir Araştırma adlı kitabı TYB tarafından Edebî Tenkit dalında yılın eseri seçildi. Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir.

ESERLERİ:

Muallim Naci - Hayatı-Şahsiyeti-Eserleri (1974), Eşrefoğlu Rûmî (Ö. Akıncı ile, 1976), Koca Sekbanbaşı Risalesi (1976), Fatih Sultan Mehmed’e Nasihatlar (1976), Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi Sefâretnâmesi (1977), Rıza Tevfik’in Tekke ve Halk Edebiyatı ile İlgili Makaleleri (1982), Abdülhâk Hâmid ve Mülâhazât-ı Felsefiyesi (Rıza Tevfik) (1984), Mehmet Kaplan’a Armağan (ortak kitap, 1984), Cenap Şahabettin’in Bütün Şiirleri (ortak kitap, 1984), XIV - XVII. Yüzyıl Tekke Şiiri, Büyük Türk Klasikleri II-V (ansiklopedi-antoloji, 1985), Mehmet Âkif ve Millî Mücadele (Ölümünün 50. Yılında Mehmet Akif Ersoy, 1986),Biraz da Ben Konuşayım (Rıza Tevfik) (1993), İstanbul’da Bir Ramazan (Cenap Şehabeddin) (1994), Şiiri ve Sanatı Üzerine Rıza Tevfik’ten Ali İlmî Fânî’ye Bir Mektup (1997), Edebiyat-ı Cedîde’ye Dair Ali Ekrem’den Rıza Tevfik’e Bir Mektup (1997), Türk Dilinin Sadeleşmesi ve Hece Vezni Üzerine Bir Münakaşa (1997), Bir 150’liğin Mektupları (H. İnci ile, 1998), Rıza Tevfik (şiirleri, 1999), Ebûbekir Râtib Efendi’nin Nemçe Sefâretnâmesi (1999), Rıza Tevfik’in Sanat ve Estetikle İlgili Yazıları (2000), Bir Gül Bu Karanlıklarda - Tanpınar Üzerine Yazılar (Handan İnci ile birlikte, 2002), Rıza Tevfik’in Şiirleri ve Edebî Makaleleri Üzerine Bir Araştırma (2004).

KAYNAKÇA: Ömer Naci Soykan / Türkiye’den Felsefe Manzaraları (MÜ Türklük Araştırmaları Dergisi, sayı: 6, 1990), Beşir Ayvazoğlu / MÜ Türklük Araştırmaları Dergisi (sayı: 6, 1990), Ali Birinci / Fânîzâde Kardeşlerin Mektupları (Tarih ve Toplum, sayı: 157, Ocak l997), “Bir Gül Bu Karanlıklarda” Tanpınar Üzerine Yazılar / Hazırlayanlar: Abdullah Uçman-Handan İnci. (Cumhuriyet Kitap, 18.4.2002), Nurdan Gürbilek / “Tanpınar’da Ophelia, Su ve Rüyalar”-Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce: Muhafazakârlık (c. 5, 2003), Seval Şahin Gümüş / Feylesof-Şair Rıza Tevfik Hakkında Bir Temel Eser (Hürriyet Gösteri, Ocak 2005), Vitrindekiler (Cumhuriyet Kitap, 3.2.2005), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör