Mehmed Raşid Paşa

Osmanlı Nazırı, Osmanlı Devlet Adamı, Vali

Doğum
Ölüm

Osmanlı dönemi devlet adamı, mutasarrıf, vali, nazır (D. 1824, Kahire – Ö. 1876, İstanbul). Padişah Beşinci Murad döneminde Hariciye Nazırı iken Çerkez Hasan tarafından öldürülen vezirdir. Dramalı Hasan Haydar Paşa’nın oğludur. Paris’te dört - beş sene bulunarak tahsil etmiş, dönüşünde Önce Mısır’a giderek “Ahkâm-ı Mısriye” âzası olmuştu. 1850’de İstanbul’a geldi ve Babıali Tercüme Kalemine girdi. Sonra Kaymakamlıklarda ve Mutasarrıflıklarda bulundu. Vezir rütbesini aldıktan sonra İzmir, Suriye, Hersek, Yenipazar, Bosna Valiliklerine gönderildi. 1873’te yani Abdülâziz zamanında Nafia Nazırı, aynı sene içinde Hariciye Nazırı olmuştu. Bir yıl sonra Viyana Elçisi ve 1875’te ikinci defa Hariciye Nazırı oldu. Midhat Paşa’nın konağında Hüseyin Avni Paşa ile birlikte Çerkez Hasan tarafından tabanca ile öldürülmüştür. Mehmed Raşit Paşanın şairliği de vardır. Fatin Tezkeresi, Fransızcaya dair dört cüzden ibaret bir manzumesi olduğunu haber veriyor ve bir de gazelini yazıyor. Bu gazelin ilk beyti şöyledir:

 

Düştü aşkınla a kâfir çok azaba gönlümüz

Eylemez gayri tahammül piç-ü tâba gönlümüz.

 

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946). 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör