Mehmed Nevres Paşa

Osmanlı Devlet Adamı, Vali

Doğum
Ölüm

Osmanlı dönemi devlet adamı, bürokrat, vali, nazır (D. 1826, İstanbul – Ö. 1872, Nis / Fransa. Sultan Abdülâziz zamanında Başmabeyncilikte, Maarif ve Malîye Nazırlıklarında bulunmuş, şairliği de olan vezirlerdendir. Başmabeyinci Mehmet Bey’in oğludur. Enderun’dan yetişerek Abdülâziz Şehzade iken dairesinde bulunmuş, sonra Mabeynci olmuştu. 1862’de Vezirlikle Maliye Nazırlığına ve yine o yıl içinde Maarif Nazırlığına getirildiyse de aynı yıl içinde Bursa Mutasarrıflığı ile görevinde uzaklaştırıldı. 1864’te tekrar Maarif Nazırı olduysa da birinci defa 21, ikinci Nazırlığında da ancak 29 gün bulunabildi. Sonraları Meclisi Vâlâ Âzalığında, Kastamonu Mutasarrıflığında bulundu. Fransa’nın Nis şehrinde tedavi edilirken Ölmüş ve cenazesi İstanbul’a getirilerek Kanlıca’ya gömüldü. Doğruluğu ile tanınan, neşeli, şişman bir zat idi. Şiirle de uğraşırdı. Yayımlanmış eseri olmayıp az sayıda manzumesi vardır.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946). 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör