Mehmed Nazif Paşa

Osmanlı Devlet Adamı, Vali, Bürokrat

Doğum
Ölüm

Osmanlı dönemi devlet adamı, bürokrat, vali (D. 1832, Manastır / Osmanlı Devleti – Ö. 1889, Şam / Osmanlı Devleti). Sultan Abdülâziz ve İkinci Abdülhamit zamanlarının tanınmış vezirlerindendir. Manastırlı Ali Efendi’nin oğludur. Memleketinde Arapça, Farsça, biraz da Fransızca ve Bulgarca okudu, Rusçuk’ta kâtip olarak devlet memurluğuna başladı. Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa’nın Divan Kâtibi olduktan, Bosna ve Kırım’da memurlukla bulunduktan sonra Maliyede âza ve Müsteşar muavini ve Rumeli Beylerbeyi pâyesi ile Üsküp, Prizren ve sonra Kudüs, Saruhan Mutasarrıflıklarında, Akdeniz Adaları, Bosna, Yanya, Kosva Valiliklerinde bulunmuş, 1879’da Evkaf Nazırı olmuştu. Bir yıl sonra Trablusgarp ve ikinci defa Akdeniz Adaları Valisi oldu, daha sonra Bursa, Adana ve Suriye Valiliklerinde bulundu. 1889’da Şam’da öldü. İbnülemin Mahmud Kemal İnal’in eserlerinde hayatı hakkında daha geniş bilgi vardır.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946). 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör