Abdullah Satoğlu

Yazar, Şair

Doğum
15 Mayıs, 1934
Eğitim
İstanbul Gazetecilik Yüksek Okulu
Burç
Diğer İsimler
İsmetî, Bülent Müşker

Şair ve yazar. 15 Mayıs 1934, Kayseri doğumlu. Bir kısım şiirlerinde İsmetî mahlasını ve bazı yazılarında da Bülent Müşker imzasını kullandı. Kayseri ulemasından Mehmet Ali Satoğlu Hocanın oğludur. İlk ve ortaöğrenimini Kayseri’de tamamladı. İstanbul Gazetecilik Yüksek Okulu mezunu. 1956 yılından itibaren on beş yıl süre ile günlük siyâsi Hakimiyet gazetesini ve aylık sanat edebiyat dergisi Filiz’i çıkardı. 1970 yılında tesislerini Ankara’ya naklederek AS Matbaasını kurdu. Türkiye Yazarlar Birliği, MESAM, Gazeteciler Cemiyeti ve İLESAM üyesidir.

Sanat çevrelerinde “Lâle Şairi” olarak tanınan Abdullah Satoğlu’nun ilk şiirleri 1949’da “Erciyes’e” ve Kayseri Halkevi Dergisi’nde yer almıştı. Şiir ve yazılarını sonraki yıllarda Orkun, Türk Sanatı, Erciyes, Filiz, Boğaziçi, Çağrı, Gülpınar, Bahçe, Türk Edebiyatı, Millî Kültür ve Türk Dili gibi dergilerde yayımladı. 1982’de KASD Folklor Ödülünü, 1996’da Folklor Kurumun Türk Kültürüne Hizmet Ödülünü aldı. “Sürekli Basın Kartı” sahibi olan Abdullah Satoğlu, Türk folkloru konusunda millî ve milletlerarası çeşitli toplantılara katılarak bildiriler sundu. Bir Demet Lale adlı kitabı Arapçaya çevrildi (1996). Şiirlerinin bir bölümü TSM makamlarında bestelendi. 1996 yılında, davet edildiği Bağdat’taki Milletlerarası “Merbid Şiir Festivali”ne katıldı. Kayseri’de bir sokağa “Şair Satoğlu Sokağı” adı verildi.

“Satoğlu, şiirlerinde pek çok konuya yer vermiştir. Ama onun şiirinin özü bu dünyada insanca yaşamak, tasavvuf kurallarına uygun bir yol izlemek, insancıl sevgiyi duyumsamaktır. Barış içinde insancıl bir yaşam, Tanrı’nın gücünü her yerde duyumsamak, lâlelerin renginde ve biçiminde Tanrısal gücü görebilmek çok önemlidir şiirlerindeki söyleyişe göre. Yurt sevgisi, toplumsal yaşam da şiirlerinde yankılanmıştır.” (Muzaffer Uyguner)

ESERLERİ:

ŞİİR: Bir Demet Lâle (1956), Lâle Üstüne (1971), Lâle Bahçelerinde (1992), Gönlümde Açan Lâleler (1999).

DERLEME-ANTOLOJİ: Kayseri Erciyes ve Çevresi (ortak yayın, 1958), Âşık Hasan (1958), Bahçe Şairleri Antolojisi (Erdoğan Ünver ve Hüseyin Yurdabak ile, ?), Derdim Derdim Anadolu (1985), Mimar Sinan Şiirleri (1988), Kayseri Ansiklopedisi (2002), Edebiyat Dünyamızdan Hoş Sedalar (2004).

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Kayseri-Erciyes ve Çevresi (Asım Yahyaoğlu ile), Kayseri Pastırmacılığı (1960), Başlangıçtan Bugüne Kadar - Kayseri Şairleri (1962), Aşık Sefil Selimî’nin İlk Şiirleri (1963), Mevlâna’nın Hocası Seyyid Burhaneddin (1968), Türk Şiirinde Lâle (1970), Satoğlu Mehmet Ali Hoca (1972), Kayseri’nin Efsane Adamı Osman Kavuncu (1977), Halk Şairi Molulu Revâî (1980), Mimar Sinan Şiirleri Antolojisi, Kayserililerin Ticaretteki Başarı Sırları (1995).

HAKKINDA: Abdullah Satoğlu / Kayseri Şairleri: Başlangıçtan Bugüne Kadar (1962), TDE Ansiklopedisi (c. 7, 1976-98), Abdullah Satoğlu Kimdir? (Tarla, Ocak 1999), H. Fethi Gözler / Yunustan Bugüne Türk Şiiri (1981), Ferit Ragıp Tuncor / Kayseri Şairleri (Ilgaz, sayı: 18), Oktay Yivli / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (1999), Yeğeni Abdullah Gül İçin Ansiklopediyi Değiştirdi (Hürriyet, 4.3.2003), Hüseyin Yurdabak / Şiirle Yaşayanlar Antolojisi (2003), Mustafa Ceylan / Abdullah Satoğlu: Hayatı-Sanatı-Eserleri (2003), İhsan Işık / Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006).

 

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör