Mazlum Paşa (Mustafa Fehmi)

Osmanlı Nazırı, Osmanlı Devlet Adamı

Doğum
Ölüm
-
-

Osmanlı dönemi devlet adamı, nazır (D. 1812, Kandiye / Girit / Osmanlı Devleti – Ö. 1861, İstanbul). Sultan Abdülmecid ve Abdülaziz zamanlarında Nazırlıklarda bulunmuş ve şairliği ile de tanınmış vezirlerdendir. Kandiyeli Aktar Molla Osman’ın oğludur. Kandiye’den İstanbul’a gelerek tahsilini tamamladıktan sonra devlet memurluklarına girdi. Harir Nazırı Ömer Lûtfi Efendi’ye damat olduktan sonra şansı yaver giderek Afyon Müdürü, Tophane Müdürü, Tersane Müsteşarı, 1840’ta Meclisi Vâlâ Âzası olmuş, bir kaç defa vazife ile Mısır’a gönderilmişti. 1843’te Adliye Nazırlığına ve öldüğü yıl Hazinei Hassa Nazırlığına tayin edilmişti. Yine o yıl içinde Vezir oldu. Münif Paşa onun Vezirliği için şu kıtayı söylemiştir:

 

Mîri Mazluma Vezaret verilince dediler

Gelmemişti daha bu ismi ile mevsum Pâşâ

Çünkü devlette görüldü nice zalim Pâşâ

Ne olur olsa dedim bir dahi Mazlum Pâşâ.

 

Bu zat İkinci Abdülhamid döneminde uzun süre Dâhiliye Nazırlığında bulunmuş olan Faik Memduh Paşa’nın babasıdır. Mazlum Paşanın şiirleri orta derecedeki divan şairlerinin eserleri ayarındadır, fazla bir önem taşımazlar.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör