Manyasizade Refik

Osmanlı Devlet Adamı, Hukukçu

Doğum
Ölüm
Eğitim
İstanbul Hukuk Mektebi

Hukukçu, Osmanlı dönemi siyaset ve devlet adamlarından, nazır (D. 1853,  İstanbul – Ö. 1908, İstanbul). Meşrutiyet devrinin tanınmış hukuk ve siyaset adamlarındandır. Hukuk Mektebi mecelle hocası Manyasîzade Raufî Efendi’nin oğludur. Rüştiyede, Galatasaray’da ve Hukuk Mektebi’nde okudu. Hukuk müşavirliklerinde, Hukuk ve Mülkiye Mektepleri hocalıklarında bulundu. Midhat Paşa’nın yargılanmasında avukatlar arasında yer aldığı için hükümetin şüphesi üzerine derslerinden ayrılmaya mecbur kalarak Kavala’da avukatlık yapmaya başladı. Sonra Selanik’e gitti. 1908 darbesini hazırlayan İttihad ve Terakki Cemiyetinde çalıştı. Daha önce Yeni Osmanlılar Cemiyetinde Namık Kemal ve arkadaşları ile tanışmıştı.

Midhat Paşa’nın yargılanmasında avukat Şehrî Efendi ile birlikte bulunmuş ve o zaman pek genç olmakla beraber Midhat Paşa’nın lehindeki hareketleri ve İzmir’de onu ziyaret etmesi Abdülhamit hükümetinin bu zat hakkındaki şüphesini beslemişti. 1908 ihtilali üzerine önce Zaptiye Nazırlığına tayin edildiyse de kabul etmedi. Daha sonra açılan Meclise İstanbul Mebusu seçildi. Kâmil Paşa Kabinesinde Hasan Fehmi Paşa’dan sonra Adliye Nazırı olmuştu. İki ay sonra istifa ederek ikinci defa Hüseyin Hilmi Paşa Kabinesi’nde yine Adliye Nazırı oldu. Bu göreve gelmesinden bir ay geçmeden Kadıköy’ünde öldü. Fatih Çarşamba civarında Koğacılar Mezarlığında babasının yanına gömüldü.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör