Abdullah Sabri Karter

Siyasetçi, Yazar, Şair

Doğum
Ölüm
Eğitim
Mülkiye Mektebi
Diğer İsimler
Abdullah Sabri ibn-i Ali

Şair ve yazar, siyaset adamı (D. 1867, Bursa - Ö. 1939, İstanbul). Abdullah Sabri ibn-i Ali imzasını da kullandı. İlk ve orta öğrenimini tamamladığı İstanbul’da Mülkiye Mektebini bitirdi (1889). Çeşitli memurluklarda ve Meclis-i Mebusan’da Bursa Milletvekili olarak bulundu (1908). Sivas’ta çıkan Vilayet gazetesinin başyazarlığını yaptı. Cumhuriyetten sonra vali oldu. Çok sayıda kitabını Bursa Orhangazi İl Halk Kütüphanesine bağışladı. Divan-u Lugati’t-Türk’ün içindeki Türkçe kelimelerin anlamlarını açıkladığı 22 ciltlik Açar adlı çalışması basılmadı. Bu çalışmanın yazması Bursa Orhangazi İl Halk Kütüphanesine bağışladığı kitapların arasındadır.

ESERLERİ:

Osmanlı Tarihi (manzum 1895-98), İmdad (şiirler, 1919), Çiftçim Diyor ki (manzum, 1920),

HAKKINDA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968). TDE Ansiklopedisi (V. cilt, 1976-1998), TBE Ansiklopedisi (2001).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör