M. Ragıp Sarıca

Akademisyen, Hukukçu, Yazar

Doğum
Ölüm
09 Ocak, 1993
Eğitim
İstanbul Hukuk Fakültesi

İdare hukuku profesörü, yazar (D. 1912, İstanbul – Ö. 9 Ocak 1993, İstanbul). Gala­tasaray Lisesi ile İstanbul Hukuk Fakültesini (1937) bitirdi. Fakülteyi bitirdiği yıl idare hukuku asistanlığına atandı. 1942'de amme hukuku doçent vekili, 1943'te “İdarenin Tanzim Salâhiyeti” konulu do­çentlik tezini ve “Hukuki Tasarrufların Unsurlarıyla yokluk ve Butlan Arasındaki İlgi ve Münasebetler” konulu deneme dersini vererek idare hukuku doçenti oldu. 1949 yılında profesörlüğe yükselen Ragıp Sarıca, 1961 Anayasası'nın hazırlığında görev aldı. İstanbul'daki Bilim Komisyonu'na ve Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonuna katıldı. Bir süre fikrî haklar dersi de verdi. Telif eserlerinin yanında çeviri yazı ve kitapları da vardır. 1958 yılında söylediği; “Gazetecilerin tevkif edildiği yerde demokrasi yoktur” sözüyle ünlüdür.

BAŞLICA ESERLERİ:

İdari Kaza, İdare Hukukunda Yokluk ve Butlan, Teş­ri Organının Faaliyetinden Dolayı Devletin Mali Mesuliyet Mese­lesi, İptal Davasıyla Tam Kaza Davası Arasındaki İlgi.  

KAYNAK: Türkiye Ansiklopedisi 3 (1974).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör