M. Orhan Dikmen

Bakan, Öğretim Üyesi, Dekan, İktisatçı, Devlet Adamı, Hukukçu

Ölüm
02 Aralık, 2007
Eğitim
İstanbul Üniversitesi İktisat ve Hukuk Fakülteleri

Hukukçu, iktisatçı, öğretim üyesi, dekan, yönetici, devlet adamı, bakan (D. ? – Ö. 2 Aralık 2007, İstanbul). Galatasaray Lisesi ile İstanbul Üniversitesi İktisat ve Hukuk Fakültelerini bitirdi. Paris Üniversitesinde Hukuk ve iktisat yüksek lisansı öğrenimi gördü. İktisat Fakültesi Talebe Cemiyeti Başkanlığı yaptı. 1939’da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine asistan olarak girdi, 1944’te doçent, 1955’te profesör oldu. Üniversite Senatosu üyeliği (1964- 68), İktisat Fakültesi Dekanlığı (1966-68) Maliye Kürsüsü Başkanlığı (1944-46 / 1951-70) yaptı. Türkiye İktisatçılar Derneği kurucu üyeliği ve başkanlığı  (1948), Maliye Enstitüsü Vakfı ile İktisadî Araştırmalar Vakfı Kurucu üyeliği (1962) ve Yönetim Kurulu Başkanlığı  (1970) görevlerinde bulundu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (1939-70, dekan olarak: 1966-1968), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1939-70), Şişli, (1963-1971), Galatasaray, Beyazıt, Aksaray Yüksek İktisat ve Ticaret okulları ile Yıldız Yüksek Teknik Okulunda öğretim üyeliği, Şişli Yüksek İktisat ve Ticaret Okulunda müdürlük (1970-71) yaptı. Bankalar Birliği Para Kredi ve Bankacılık Programında çalıştı, İşletme Enstitüsünde vergi hukuku öğretim üyeliği yaptı ve Paris Üniversitesinde dersler verdi.

Orhan Dikmen, ayrıca; Denizcilik Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Vakıflar Bankası ile İmar Bankasında Ekonomi Bölümü başkanı, Yönetim Kurulu üyesi, Kredi Komitesi üyesi olarak görev aldı. Transtürk Holding, Orta Doğu, Anadolu Çimentoları, Türk Pirelli, Robert Bosch Türk, Tasan, Ofo, Aktur ve daha birçok şirkette yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu. Denizcilik Bankasında genel müdür danışmanlığı, İstanbul Sanayi Odası danışmanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği danışmanlığı yaptı. 12 Mart 1971 askeri muhtırası sürecinde kurulan I. Ve II. Nihat Erim Hükümetlerinde TBMM dışından iki kez Tarım Bakanlığı (1971-72) görevine getirildi.  

Orhan Dikmen, çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıya katılarak bildiriler sundu. Türkiye, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Japonya’daki ilmî dergilerde yayınlanmış makale, rapor ve tebliğleri ile çeşitli zamanlarda Cumhuriyet, Vatan, Yeni İstanbul, Dünya, Yeni Asır, Milliyet, Gözlem ve daha başka gazetelerde makaleleri yayımlandı. Milletlerarası Vergi Hukuku Birliği, Milletlerarası Maliye Enstitüsü (Başkanvekili), İktisadî İşbirliği Avrupa Ligi (Başkanvekili ve Millî Komite Başkanı), RCD ve OECD Misyonu (Başkan), Galatasaray Spor Klübü Divan Heyeti, Galatasaray Dernekleri, Anadolu Klübü, Yeşilyurt Klübü (Protokol Üyesi), Türk - Fransız Ticaret Derneği, Türkiye - İsviçre Ticaret Odası, Taksim Toplantıları, Finans Klup, Türkiye Genç İşadamları Derneği (Şeref Üyesi), Türk-Çin Dostluk Derneği (Yönetim Kurulu) üyesi, Japonya Şimonoseki Fahrî Hemşerisidir.

Türkçe, Fransızca, Almanca ve İngilizce olarak yayınlanmış pek çok tebliğ, rapor ve makalesi bulunmaktadır. Bunlardan bazıları çeşitli dillere de çevrildi. Türk - Fransız Konferansı (1987) , Fransız Millî Liyakat Nişanı Subay Rütbesi sahibidir. Telif eserlerinin yanında çeviri eserleri de bulunmaktadır.

BAŞLICA ESERLERİ:

Tasarruf Bonoları, En Az Geçim İndirimi, Muamele Vergileri, Vasıtalı Vergiler, Maliye Dersleri.

KAYNAK: Türkiye Ansiklopedisi 2 (1974), Dr. M. Orhan Dikmen ölümünün 5. yılında mezarı başında anıldı (iav.org.tr, 03.12.2012), Eski dekanlarımız (iktisat.istanbul.edu.tr, 17.02.2016).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör