Kemankeş Ali Paşa

Osmanlı Devlet Adamı, Osmanlı Sadrazamı, Vali

Ölüm
03 Nisan, 1624

Osmanlı dönemi devlet adamı, sadrazam, vali (D. ? – Ö. 3 Nisan 1624). 17. Yüzyıl Osmanlı dönemi Diyarbekir valilerinden. Sultan IV. Murat’ın ilk sadrazamlarından ve Kazasker Bostanzade Mehmet Efendi’nin damadıdır. Hamideli’nden gelerek çocukluğunda Saraya alındı ve Enderun (Saray Okulu)’da yetiştirildi. Kendisine vezirlik sanı verildikten sonra Diyarbekir (1621) ve Bağdat valiliklerinde bulundu.  1622’de kubbe veziri oldu. II. Osman öldü­rülerek yerine IV. Murat tahta geçince onu Merre Hüseyin Paşa’nın yerine sadrazamlığa (başbakanlık) getirmişti (Eylül 1623). Bu makamda ancak yedi ay kadar bulunabildi. Rüşvet aldığı ve İran Şahı’nın hareketleri­ni padişahtan saklayarak hükümdarı aldatmış ol­duğu bahanesiyle başı kesilerek idam edildi. Ali Paşa Camisi’nin bahçesinde toprağa verildi.

KAYNAK: İbrahim Alaeddin Gövsa /  Türk Meşhurları (1946), Mehmed Süreyya / Sicill-i Osmanî (C. III. s. 510, 1996), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör