Mümtaz Tarhan

Yönetici, Devlet Adamı, Eğitimci, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
18 Ocak, 1970
Eğitim
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İdareci, eğitimci, devlet ve siyaset adamı (D. 1908, İstanbul – Ö. 18 Ocak 1970, İstanbul). Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini (1930) bitirdi. Maliye Bakanlığında Kanunlar Müdürlüğü, İzmir Defterdarlığı, İstanbul İrat ve Servet Vergileri Müdürlüğü, Maliye Gelirleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sayıştay Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Sayıştay baş­kanlığından ayrılıp siyasete atıldı. 1954'te Demokrat Parti (DP) listesinden An­kara Milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi. Meclis’te Maliye Encümeni Başkanlığı yaptı ve 4. Menderes Hükümetinde Çalışma Bakanlığı (1955-57) görevinde bulundu. Yasama görevinin sona ermesi üzerine 1957'de İstanbul valisi ve belediye başkanı oldu ve bu görevi 1958 yılına kadar sürdü. Kamu görevinden ayrıl­dıktan sonra 1959’da, bünyesinde Özel Tarhan Kolejinin de bulunduğu Tarhan Eğitim Kurumlarını kurdu. Yaşamının sonuna değin kendi kurduğu bu özel okulun yöneticili­ğini yaptı. 18 Ocak 1970’te İstanbul’da vefat etti.

Hukuk alanında yayımlanmış eserleri bulunmaktadır.

BAŞLICA ESERLERİ:

Arttırma ve Eksiltme Kanunu Şerh ve İzahı (1940), Olgunluğumuzun Panoraması (1940), Medeni Kanun'un Genel Esasları (1947), Ölünceye Kadar Bakma Akti (1948), Akitler (1948), Mukayeseli Dünya Kadastrosu  (1949).

KAYNAK: Türkiye Ansiklopedisi 2 (1974), Milliyet Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi 22. cilt, 1986).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör