Vasıf Bey (Kara Vasıf)

Milletvekili, Milli Mücadele Kahramanı, Asker, Siyasetçi

Ölüm
05 Aralık, 1931
Eğitim
Harbiye Mektebi

Asker, siyaset adamı, Milli Mücadele komutanlarından,  Osmanlı Meclis-i Meb'ûsân IV. Dönem Sivas Mebusu, TBMM I. Dönem Sivas Milletvekili  (D. 1880, Asir / Yemen – Ö. 5 Aralık 1931, İstanbul). Daha çok Kara Vasıf olarak bilinir. Mehmet Vehbi Bey’in oğludur.

 İlk ve orta öğreni­mini babasının görevli bulunduğu çeşitli yerlerde tamamladıktan sonra 13 Mart 1898'de Harbiye Mektebine girdi. Harp Okulu'nu ve Harp Akademisini bitirerek kurmay subay oldu. Çeşitli cephelerde savaşlara katıldı. Milli Mücadele'nin başından itibaren İstanbul'daki en faal elemanlardan birisiydi. Burada Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetini temsil etti, bir yandan da gizli Karakol Cemiyetini yönetti. Bu çabalarına karşın, Sivas Kongresi'nde ateşli bir manda savunucusu olarak kürsü­ye çıkışı, başta Mustafa Kemal olmak üzere, delegelerin çoğu­nu şaşırtmıştı. Bununla birlikte, savunduğu görüşü saplantı ha­line getirmedi ve önce son Osmanlı Meclis-i Mebusanına IV. Dönem Sivas Mebusu ola­rak girdi. İstanbul'un işgalinde Malta'ya sürülenler arasında yer aldı. Türkiye’ye dönüşünde de Birinci Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nde gene Sivas Milletvekili olarak yer aldı.

I. Dönemde milletvekilliği sona erin­ce İstanbul'a yerleşti. 17 Kasım 1924'te Kâzım Karabekir Paşa'nın Başkanlığın­da kurulan "Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası" Yönetim Kurulunda görev aldı. Genel Sekreterlik yaptı. Doğu Ayaklan­masında Fırkanın 3 Haziran 1925 Bakan­lar Kurulu kararıyla kapatılmasından son­ra aktif politikadan çekildi.

14 Haziran 1926'da ortaya çıkarılan Atatürk'e suikast teşebbüsü olayı ile iliş­kisi görülerek tutuklandı. Ankara İstiklâl Mahkemesinde yapılan yargılaması so­nunda 26 Ağustos 1926 tarihinde beraatına karar verilerek aklandı.

5 Aralık 193l'de Kızıltoprak'taki evinden çıkarak demiryolunda istasyona doğru yürüdüğü sırada karşıdan gelen lokomotifin altında kalarak hayatını kaybetti. Zühtü Paşa Camii civarındaki aile kabristanında top­rağa verildi. Evli olup altı çocuk babası idi. Genellikle (Kara Vasıf Bey) olarak anılmaktadır. Ailesi (Karakol) soyadını al­mıştır. Rusça, Fransızca, Arapça biliyordu.

KAYNAKÇA: Türkiye Ansiklopedisi 3 (1974), Kemal Öztürk, İlk Meclis – Belgesel (1999), TBMM Albümü 1920-2010 (1. cilt, 2010).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör