Kara Halil Efendi

Osmanlı Şeyhülislâmı

Doğum
-
Ölüm
Eğitim
İstanbul Medresesi

Osmanlı dönemi şeyhülislamlarından (D. 1804, Mecitözü / Amasya – Ö. 1880, İstanbul). İkinci Abdülhamid’in şeyhülislâmlarındandır. Mustafa Efendinin oğludur. Amasya, Konya ve sonra İstanbul medreselerinde okudu. Müderris ve Meşihat dairesinde memur oldu. Askerî Kassamlık'ta, Fetva Eminliğinde, Evkaf Müfettişliğinde, Meclisi Tetkikat-ı Şer’iye ve Mecelle Cemiyeti azalıklarında bulundu. 1877’de açılan Âyan Meclisine de aza tayin edildi ve o yıl Şeyhülislâmlığa getirilerek bir sene dokuz ay kadar bu makamda bulundu. Fatih Camii bahçesinde gömülüdür. Din ilimlerinde yüksek bilgisi ile tanınırdı. Arapça bazı eserleri vardır.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör