Mehmet Naci Kıcıman

Kaymakam, Genel Müdür, Vali, Asker, Anı Yazarı, Bürokrat

Doğum
Ölüm
-
Eğitim
İstanbul Mülkiye Mektebi

Asker, bürokrat, kaymakam, vali, genel müdür, anı yazarı (D. 1894, Konya / Ermenek - Ö. 1982). Ermenek Rüştiyesinde orta, Şam İdadîsinde lise öğrenimini tamamladı. Mülkiye Mektebi mezunudur. I. Dünya Savaşı sırasında üç yıl esarette olmak üzere altı yıl askerlik yaptı. Önce Çanakkale cephesinde savaştı. Hicaz isyanının başlaması üzerine de Fahreddin Paşa komutasındaki Hicaz Kuvve-i Seferiyesinde Medine Muhafızlığında İstihbarat Zabitliği (şifre subayı) olarak görevlendirildi. Nisan 1920’de terhis edildikten sonra 1921’de Şura-yı Devlet’te yer aldı. İstanbul Hukuk Mektebinde fark derslerini vererek sertifika ve avukatlık ruhsatı aldı.

Cumhuriyet döneminde bir süre avukatlık yaptıktan sonra, 1923’ten itibaren Zara, Gebze, Adapazarı ve Gönen kaymakamlıklarına atandı., ardından 1937 yılında Sinop Valiliği, 1937-1939 yılları arasında Matbuat Umum Müdürlüğü (Basın Yayın Genel Müdürlüğü) yaptı. 1939-1940 yılları arasında Bolu, 1941-1942 yılları arasında Trabzon, 1942-1944 yılları arasında Sivas ve 1945-1946 yılları arasında Siirt valiliklerinde bulundu. Temmuz 1947’de emekliye ayrıldı.

ESERLERİ:

Vilâyet Hususî İdareleri (1933), Belediye Kanunu ve Esasları (1933), Milletlerarası Köy Kongreleri ve Kararları (1945), Belediyelerin Ekonomik Çalışmaları (1945), Londra Şehircilik Kongresi ve Türkiye Mahallî İdareleri (1946), Hicaz Bizden Nasıl Ayrıldı? - Medine Müdafaası (1976).

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. IV, 1968), Genel Müdürlerimiz (byegm.gov.tr, 9.11.2015).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör