Basri Gocul

Şair

Doğum
Ölüm
09 Ocak, 1976
Eğitim
Edirne Ziraat Mektebi

Şair (D. 1910, Çorlu / Tekirdağ - Ö. 9 Ocak 1976, Bursa). Edirne Ziraat Mektebini bitirdikten sonra çeşitli şehirlerde öğretmenlik, Bursa’da türbedarlık, müze ve kütüphane memurluğu, Niğde’de müze memurluğu yaptı. 1969’da Bursa’da öğretmenlik yaparken emekli oldu.

Şiirleri Orhun, Tanrıdağ, Çınaraltı, Yeni Gün, Türkeli, Orkun, Aras, Gurbet dergilerinde yer aldı. Millî duyguları dile getiren şiirleriyle, özellikle Türk Millî Destanı: Oğuzlama ve Oğuzname adlı eseriyle tanındı. Bir millî destan denemesi olan Oğuzlama adlı eseri on bin mısradan fazladır. Türk Millî Destanı ile 1944 TDK Ödülünü aldı. Bursa Emir Sultan Mezarlığında gömülüdür.

ESERLERİ:

ŞİİR: Bir Nara (1936), Aydın Yaylalarında (1939), Türk Millî Destanı: Oğuzlama (1948-52), Oğuzname (1973; eklerle, yay. haz. Ali Akmanlar, 1992).

MANZUM VECİZE: Gerekken Yepelenmek, İstendim Tepelenmek (1952), Söndüreyim Derken Mumu Sakalcığın Tutuştu mu! (1952), Biçilmedi Ektiklerim Boşa Gitti Çektiklerim (1952), Gül Sevgisi Kalbde İken Acıtır mı Eli Diken? (1954), Öldüğün Vakit Acıdan Tabutun Koz Ağacından (1954), Biçilecek Ektiklerim Boşa Gitmez Çektiklerim (1963), Manzum Vecizeler (1965), Söz Hazinesi (1966), Özlü Sözler (1966), Mânâ Hazinesi (1966), Beyitlerle Vecizeler (1969), Değerli Düşünceler (1969), En Güzel Örnekler (1969), Hikmetli Beyitler (1969), Seçme Konular (1969), Nazımlaştırılmış Vecizeler (1969), Bal Yesem Gül Koklasam Azalmış Olmaz Tasam (1969), Vecizeler Şiir Şöleni (1969), Büyüklerin Sözleri veya Sözlerin Büyükleri (1970).

ÇEVİRİ: Pakistan Millî Şairi İkbal’in Hikmetli Şiirleri (1970), Tûr Lalesi (Muhammed İkbal’den, 1970),  Avuç Avuç Topla Beni (1970), En Güzel Şiirleriyle Petöfi (1970), Mevlâna’dan Rübailer (1971), Mevlâna’nın En Güzel Şiirleri (1971), Mistik Şiirler (Mevlâna’dan, 1971).

DİĞER ESERLERİ: Sayın Besim Atalay Benimle Etmiş Alay (1953), Türk Şehnamesi (1955).

HAKKINDA: TDE Ansiklopedisi (c. 3, 1979), S.K. Karaalioğlu / Resimli Türk Edebiyatçılar Sözlüğü (1982), Ali Akmanlar / Oğuzname (1992), Arslan Tekin / Edebiyatımızda İsimler ve Terimler (2. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (2001), Mehmet Nuri Yardım / Edebiyatımızın Güleryüzü (2002), Ahmet Kabaklı / Türk Edebiyatı (c. 3, 11. bas. 2002). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör