İmran Öktem

Yargıtay Başkanı, Hakim

Doğum
Ölüm
01 Mayıs, 1969
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yargıç, Yargıtay başkanlarından (D. 1904, İstanbul – Ö. 1 Mayıs 1969, Ankara). İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirerek hu­kuk ve ticaret mahkemelerinde yargıç olarak çalıştı. 1949'da Yargıtay üyesi oldu ve 1952'de Yargıtay İkinci Başkanlığa se­çildi. 1966’da Yargıtay Başkanlığına seçildi.

Öktem, Yargıtay Başkanlığı sırasında, 7 Eylül 1967 tarihinde yeni Adli Yıl'ın açılışı nedeniyle yaptığı konuşmada, Nurcular hakkın­da söyledikleri ve “Tanrı’yı da insan yaratmıştır” sözleriyle dindar çevrelerden geniş tepkiler aldı. Konuşmasında şöyle söylemişti:

"Türkiye'de bir İslâm Devleti ve hilâfet rejimi kurmak, Türk Milleti'ni dini esaslara dayanan bir hu­kuk düzenine sokmak isteyen ve bunun için gizli ve açık çalışan mistik hezeyan halindeki bir avuç meczûb, ruh hastası veya dini, kazanç metaı hali­ne getirmiş kimseler, saf ve cahil yurttaşın en temiz varlığını, itikadını, imanını geçim vasıtası yapmış olan bezirganlar -o bezirganlar ki, dinin emrettiğini yerine getirmezler, yasak ettiklerini gizli gizli yaparlar ve fakat dindar görünürler- evet bunlar ve bir takım hurafeleri dini esaslar gibi göstermeye kalkan ve bu suretle halkı uyuşturan kökü dışarıdaki yurt düşmanları daima hüsrana uğrayacaklardır"

1 Mayıs 1969 günü öldüğünde, aynı çevreler tarafından cenaze namazının kı­lınmasına engel olunmak istendi. İmam cenaze namazını kıldırmak istemedi, hakkında soruşturma açıldı. Bu olayın yankılan ise daha önceki sözlerine gösterilen tepkiden daha geniş oldu. Yar­gıtay ve Danıştay ile birlikte İstanbul ve Ankara üniversiteleri öğretim üyeleri Ankara'da hükümete karşı bir protesto yürü­yüşü düzenledi. Öğrenciler ile halktan bir kısım insanların katıldığı yürüyüş Adalet Bakanlığı önünden başlatılarak Anıtkabir'de sona ermişti.

Cemaatten bazı kişilerin, “Allahsızın namazı kılınmaz” diyerek karşı çıkması üzerine imamlar cenaze namazını kıldırmamıştı. Orada bulunan İsmet İnönü’nün ısrarına rağmen namazı kıldıracak imam bulunamamış, bunun üzerine namazı, eski Adalet Bakanı Abdullah Pulat Gözübüyük’ün ağabeyi İzzet Gözübüyük kıldırmıştı. Bu arada “Bu adamın cenazesini Moskova’ya gönderin. Namazını Lenin kılsın” yazılı pankart taşıyan Ali Uyar adlı bir vatandaş ise yakalanmıştı. İmran Öktem’in tümü hukuk konularında sekiz kitabı vardır.

KAYNAK: Yargıtay Başkanı İmran Öktem Öldü (Milliyet, 2 Mayıs 1969), Öktem’in Cenazesi hadiseli kalktı (Milliyet, 4 Mayıs 1969), Türkiye Ansiklopedisi 4 (1974), İslam’a hakaret edenlerin cenaze namazlarını kılmayın (belgelerlegercektarih.com, 14 Aralık 2012).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör