Abdullah Lebîbâ

Kadı, Osmanlı Tarihçisi

Doğum
-
Ölüm
-
-
Diğer İsimler
Taylesânizâde Hâfız Elhâc Abdullah Efendi

Osmanlı tarihçisi ve kadısı (D. ?, İstanbul – Ö. ?). 18. yüzyılın ikinci yarısında yaşadı. Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak tespit edilememektedir. Tam adı Taylesânizâde Hâfız Elhâc Abdullah Efendidir. Öğrenimini tamamladıktan sonra 1768 yılında İstanbul’da Şeyh Necib Medresesine müderris, daha sonra kadı oldu. 1773’te Tepedelen, daha sonra Gölhisar ve Hurpişte kadılıklarına tayin edildi. Bu arada imamlık yaptı. 1777’de Prizren, daha sonra Balçık kadısı (1786-90) oldu. Okçulukta “Kemankeş” lakabını almaya hak kazanacak denli mâhirdi.

Abdullah Efendinin eseri Târîh-i Lebîbâ, rûznâme tarzında yazılmıştır, 14 Haziran 1784-23 Kasım 1789 tarihleri arasındaki vakaları içerir. Yazar, eserinde İstanbul’daki olayları, mensup olduğu ilmî sınıfı ve medrese ile ilgili olayları, tayin ve azilleri nakletti. Bilinen tek nüsha Süleymaniye Kütüphanesindedir.

HAKKINDA: Feridun M. Emecen / Târîh-i Lebîbâ’ya Dair (Tarih Dergisi, sayı: 33, 1982) - TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 1, 1988).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör