İhsan Aktürel

Milletvekili, Hukukçu, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
-
-
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hukukçu, siyaset adamı, milletvekili (D. 1893, Yozgat – Ö. ?). Baba adı Mahmut, anne adı Zeliha’dır. İdadi (lise) tahsilini tamamladıktan (1912) sonra Birinci Cihan Harbi sebebiyle öğrenimine ara vermek zorunda kaldı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1919’da mezun oldu. Evkaf Nezareti Muhasebesinde Kâtip (1912), İstanbul Şehir Emaneti (Belediye) Mektubî Kaleminde Kâtip (1914), Birinci Cihan Harbinde İhtiyat Zabiti (1914 – 1918), İstanbul Şehir Emanetinde muhtelif memuriyetler (1919 – 1924), İstanbul Mahkemelerinde Hâkimlik (1924 – 27), Şûrayı Devlet I. Sınıf Mülâzımı (1927 – 28), Evkaf Umum Müdürlüğü Hukuk Müşavir Muavini ve Müşavir Avukatı (1928 – 31), Şûrayı Devlet II. Sınıf Muavini (1931), I. Sınıf Muavin (1934), Baş Muavin (1936), Devlet Şûrası Âzası 1940), Devlet Şûrası Beşinci Daire Reisi (1946) olarak görev yaptı. 1947’de Ürgüplü dâvasında Divan-ı Âli âzalığında bulunmuş ve 1946 - 54 tarihine kadar üç devre Uyuşmazlık Mahkemesi âzası olarak vazife görmüştür.

İhsan Aktürel 1954 seçimlerinde Yozgat Milletvekili seçilerek TBMM’de görev yaptı. İstanbul ve Ankara Üniversiteleri İdarî İlimler Enstitüsü; Yozgat Yüksek Tahsil Talebe Cemiyeti, Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Anadolu Kulübü ve Atlı Spor Kulübü üyesiydi. Saime hanımla evli ve iki çocuk babasıydı.

KAYNAK: Afşin Oktay - Kemal Bağlum / Biyografiler Ansiklopedisi (1959).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör