İbrahim Şefik Bicioğlu

Vali, Yönetici

Doğum
Ölüm
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)

Yönetici, vali, müsteşar yardımcısı (D. 1892, Edirne – Ö. 1968, İstanbul). Ortaöğrenimini askeri okullarda tamamladı. Mülkiye Mektebini bitirdi (1912). Bölge İskân Müfettişi olarak ilk görev yeri olarak Edirne’ye (1914) atandı. Aynı yıl başlayan Birinci Dünya Savaşı'nda yedek subay olarak askere alındı ve savaşın sonuna kadar Fi­listin ve Kafkas cephelerinde savaştı. Savaş bitin­ce eski görevine (1918) döndü. 1919'da Edirne merkez san­cakları iskân ve muhacirin memuru oldu. Bölge Yunanlılar ta­rafından işgal edilince Samsun İskân Müdürlüğüne atandı. 1924-27 yılları arasında Alpullu Seker Fabrikasının müdürlüğünü yaptı. Daha sonra Lüleburgaz kaymakamlığına (1927) atandı. 1929-36 yılları arasında mülkiye müfet­tişliği yaptı. Bingöl (1936), Elazığ (1939), Gaziantep (1939), Afyon (1941), Bilecik (1946), İçel (1947) valiliklerinde bulundu. Bu arada 1940'ta bir yıl kadar İçişleri Bakanlığı müsteşar yardımcılığı yaptı.

KAYNAK: Türkiye Ansiklopedisi 3 (1974), Valiler (elyd.org.tr, erişim: 16.01.2016).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör