İsmet Bozdağ

Tarih Araştırmacısı, Araştırmacı, Şair

Ölüm
09 Mart, 2013
Eğitim
İstanbul University Faculty of Economics, İstanbul University Institute of Journalism

Poet and historian (b. 1916, Bursa – d. 9 March 2013, İstanbul). He completed his primary and secondary education in Bursa. He graduated from İstanbul University, Faculty of Economics, Institute of Journalism (1952). He worked as civil officer and journalist in the newspapers Son Posta, Günaydın, Hürriyet and Tercüman. He engaged in trade for a while. After his retirement, he continued his studies in İstanbul.

His first poem was published in the review Kültür Haftası (1936). Then, he wrote radio-phonic plays, and these plays were broadcast on radio (1940-52). He has been know with his studies and investigations on the unrevealed facts of recent history, and led to great speculations. His book titled Üçüncü Çözüm: İslâmiyetin Sosyo-Ekonomik Modeli (The Third İdea: The Veiling For) was published first in English and then in Turkish. His essays and articles were published in the newspapers and reviews Kültür Haftası, Yücel, Hamle, Varlık, Vatan, Son Posta, Tasvir, Yeni İstanbul, Zafer, Hürriyet, Günaydın, Güneş, Tercüman, and Milliyet.

WORKS:

POETRY: Üç Mum Yandı (Three Candles Burned, 1936), Gönderilmemiş Mektuplar (Unsent Letters, 1941), Beyaz Mektuplar (White Letters, 2003).

RESEARCH: Başvekilim Menderes (My Prime Minister Menderes, in collaboration with Celal Bayar), Atatürk ve Eşi Latife Hanım (Atatürk and His Wife Latife Hanım, 1972), Bir Çağın Perde Arkası (The Backstage of an Era, 1972), Atatürk, İnönü, Bayar Çekişmeleri (The Struggles Among Atatürk, İnönü and Bayar, 1974), Atatürk'ün Sofrası (The Dinner Table Of Atatürk, 1974), Abdülhamid'in Hatıra Defteri (The Memory Book of Abdülhamit, 1975), Demokrat Parti ve Ötekiler (Democrat Party and the Others, 1976), Atatürk'ün Metodolojisi (The Methodology of Atatürk, in collaboration with Bayar, 1978), The Third Idea: The Veiling For (1979; in Turkish with title of Üçüncü Çözüm: İslâmiyetin Sosyo Ekonomik Modeli – Third Solution: The Socio-economical Model of Islam,  1984), Atatürk'ün Anıları (Memories of Atatürk, 1980), Kemal Tahir'in Sohbetleri (Conversations of Kemal Tahir, 1980), Sovyet Marksizmi, Çin Marksizmi ve Türkiye Gerçekleri (Soviet Marxism, Chinese Marxism and the Realities of Turkey, 1988), Atatürk'ün Evrensel Boyutları (Universal Dimensions of Atatürk, 1988), Bir Darbenin Evrensel Boyutları (The Universal Dimensions of a Military Coup, 1988), Bir Darbenin Anatomisi / 27 Mayıs İhtilali (Anatomy of a Military Coup / The Coup on 27 May, 1991), İnsanlığın Son Çerçevesi (The Last Frame of Humanity, 1992), Demirkırat Aldatmacası (The Demirkırat Deception, 1992), Paşaların Kavgası (The Struggle of Paşas, 1993), Harem Penceresinden Sultan Abdülhamid (Sultan Abdülhamid from the Window of Harem, 1993), Değişim Şafağı (The Dawn for Transformation, 1994), Türkiye'de ve Dünya'da Basın İstibdadı (The Oppression over Journalism in Turkey and in the World, 1994), Mustafa Suphi'yi Kim Öldürttü (Who Got Killed Mustafa Suphi?, 1994), Osmanlının Son Kahramanları (The Last Heroes of the Ottomans, 1995), Abdülhamid'in Eşi Pesendun Hanım'ın Anıları (Memories of Abdülhamid’s Wife Pesendun Hanım, 1996), Kültür İhtilalimiz  (Our Cultural Revolution, 1999), Atatürk'ün Evrensel Boyutları (Universal Dimensions of Atatürk, 3rd edition, 2001), Derin Devlet Cehenneminde Düşünmek Can Bahası (The Risk of Thinking in the Hell of Deep State, 2001).

ANTHOLOGY: Divan Edebiyatında Aşk ve Çapkınlık Şiirleri (The Romantic and Erotic Poems in Divan* Literature, 1996).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör