İsmail Lütfi Çakan

Hadis Bilgini

Eğitim
Istanbul High Institute of Islam

Researcher on Hadith science. He was born in Ladik/ Samsun (1945). He graduated from Kayseri Imam Hatip High School (1966) and Istanbul High Institute of Islam (1970). He worked at Religious Affairs Directorate as vice mufti (1970) and as preacher (1971-1977). He became a lecturer at Marmara University, Faculty of Theology in 1977. He completed his doctoral studies with his thesis titled “Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları: Muhtelifu’l-Hadîs İlmi” at Ataturk University, Faculty of Islamic Sciences (1982). He became an associate professor in 1982 and a professor in 1993. He is still a lecturer at MU Theology Vocational School, of which he was a director for a period (1994-1997).

Ismail Lütfi Çakan is also known with his literature work alongside the scientific ones; and his articles on Islamic sciences and literature were published in journals such as Kayseri Hakimiyet, Diyanet, Toprak, Tohum, İslâm (1963-66), İslâm Medeniyeti (1968-69), Nesil (1978), Din Öğretimi, MÜ İlâhiyat Fakültesi, Yeni Ümit (1988-89), Sebil, Altınoluk (1986-89).

WORKS:

RESEARCH: Hakkı Tavsiye Metod ve Vasıtaları (1971), Kur’ ân-ı Kerim’e Göre Peygamberler ve Tevhid Mücadelesi (3 volumes, 1974, 1982, 1985), Örnekleriyle Uygulamalı Dinî Hitabet (1975), İslâm Toplumuna Doğru (1976), Müslümanca Yaşamak (1979), Sırat-ı Müstakim ve Yolcuları (1980), Hurafeler ve Batıl İnanışlar (1981), Ashabın Dilinden Peygamberimiz (1981), Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları (1982), Eyüp Sultan Hazretlerinden Kırk Hadis (1982), Anahatlarıyla Hadis (1983), İyi Müslüman (1984), Hadis Edebiyatı (1985), Hadis Usulü (form and samples, 1990), Hadislerle Gerçekler (40 hadis (the prophet Muhammad's sayings/deeds), 1990), Hurafeler ve Batıl İnançlar (1991), Hadis Öğrenimi (1991), Olay ve Ölçü Olarak Hicret (1992), Hizmette Aşk ve Şevk (1998), Müslüman Kimliği (2002), Siyasetli Muhammed (2002).

PLAY: Onlar Böyleydi (historic play, 1968).

CHILDREN BOOK: Gizli Armağan (children short story, tsz.).

REFERENCE: İhsan Işık (TEKAA, 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör