İsmail Kara

Tarih Araştırmacısı, Edebiyat Araştırmacısı

Doğum
02 Şubat, 1955
Eğitim
İstanbul University Faculty of Literature Department of History
Burç

Scholar of Contemporary Turkish Thought, Contemporary Islamic Thought

 

Date and Place of Birth:

Feburary 2nd, 1955 – Rize, Turkey

 

Education:

Istanbul Islamic Institute for Higher Education [İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü], B.A.; Istanbul University, Department of History [İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü], Ph.D.

 

Zodiac Sign:

Aquarius

 

Scholar of Contemporary Turkish Thought, Contemporary Islamic Thought, historian of ideas. Kara was born in 2.2.1955 in the town of Güneyce, Rize. He attended to primary school in Güneyce (1965), and then for middle school and high school he first went to Rize Religious-Vocational School and completed it in Istanbul Religious-Vocational School (1973). Also in 1973, he took make-up exams and finished Rize High School. He completed his B.A. in Istanbul Islamic Institute for Higher Education (Yüksek İslam Enstitüsü, 1977) and later, he did his Ph.D in Istanbul University’s History department in 1986.

For many years, he was an editor and executive director of Dergâh [Convent] Books. He served in the editorial board of journals Hareket and Dergâh, in the Encyclopedia of Turkish Language and Literature [Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 8 vols.] and the Encyclopedia of Islamic Basics [İslâmi Bilgiler Ansiklopedisi, 1 vol. -incomplete]. In the meantime, he was a teacher of religious education for the private Lycée Sainte Pulchérie, Istanbul between 1980-1995.

He completed his B.A. with the thesis entitled “Hüseyin Kâzım Kadri and the Fundamentals of Turkism” in 1987. He defended his Ph.D thesis “Constitutional Rule According to Islamists, 1908-1914” in 1993. He became an Associate Professor in 2000, and a full Professor by 2006 in the field of Islamic Philosophy. He retired from Marmara University’s Divinity School, where he started teaching in 1995, in 2015. From October 2017 to June 2020, he was an academic member of the Political Science and Internation Relations Department at Şehir University.

His first article “On [Muhammad Abdul] Mannan’s Islamic Economy” appeared in the journal Hareket’s Nobember 1974 issue. He wrote for journals like Hareket, Dergâh, Tarih ve Toplum, İlim ve Sanat, Toplum ve Bilim, İslâmî Araştırmalar, İslâmiyat, İslâm Araştırmaları Dergisi, Divan, M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Türklük Araştırmaları, Kutadgubilig, and Derin Tarih. Some of his work have been translated into English, French, and German. He wrote entries for encyclopedias and dictionaries such as Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, İslâmî Bilgiler Ansiklopedisi, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, Cumhuriyet Devri Türkiye Ansiklopedisi, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, and Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. He was the chief editor for İstanbul Araştırmaları Dergisi (Journal of Istanbul Studies, 7 issues) and Rize Defteri (Rize Registers, 3 issues). He wrote regular opinion columbs for newspapers Zaman (1992) and Yeni Şafak (1995-1997).

Turkish Authors' Association awarded the 1986 Research Prize to Kara’s book Idea of Islamism in Turkey [Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi] which filled a huge gap in the field. And in 1994, same association awarded that year’s Research Prize to Kara’s Political Views of Islamists [İslâmcıların Siyasî Görüşleri]. Latter title also received Turkiye Diyanet Foundation’s ‘Holy Birth Week Award’ in 1995. Kara’s Founding a Language of Philosophy [Bir Felsefe Dili Kurmak] received 2001 Research Prize from Turkish Authors' Association in the field of ‘Language’.

Prof. Kara is a permanent member of Turkish Academy of Sciences (TÜBA, tuba.gov.tr)

 

Works:

 

Research:

 

Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi-Metinler/Kişiler (3 C.: 1, 1986; 2, 1987, 3, 1994), İslâmcıların Siyasi Görüşleri 1-Hilafet ve Meşrutiyet (1994),  Bir Felsefe Dili Kurmak-Modern Felsefe ve Bilim Terimlerinin Türkiye’ye Girişi (2001), Güneyce-Rize Sözlüğü-Bir Doğu Karadeniz Köyünün Hafızası ve Nâtıkası (2001), İslâm Siyasî Düşüncesinde Değişme ve Süreklilik-Hilafet Risâleleri (6 C. 2002-2014), Din ile Modernleşme Arasında Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri (2003), İlk Rize Müftüsü Mehmet Hulusi Efendi-Rize Hadisesi Hac Hatıraları (2004), Gümüşhanevî Halifelerinden Şeyh Osman Niyazi Efendi ve Güneyce Rize’deki Tekkesi (2004), Bir Eğitim Tasavvuru Olarak Mahalle-Sıbyan Mektepleri (Ali Birinci ile, 2005), Hanya/Girit Mevlevihanesi-Şeyh Ailesi Müştemilatı Vakfiyesi Mübadelesi (2006), Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak İslâm (2 C. 1, 2008; 2, 2016), Rize Müftülerinden Yusuf Karali Hoca (2009), İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz-Şerh ve Haşiye Meselesine Dair Birkaç Not (2011), Nurettin Topçu-Hayatı ve Bibliyografyası (2013), Müslüman İstanbul’a Mahsus Bir Gelenek: Mahya (2016), Müslüman Kalarak Avrupalı Olmak-Çağdaş Türk Düşüncesinde Din Siyaset Tarih Medeniyet (2017), Akif İçin Bir Muhlis-i Sadık Hüseyin Kâzım Kadri, (2017), İsyan Ahlâkı Peşinde: Nurettin Topçu Albümü (2018), İslâmcıların Siyasi Görüşleri 2-Hürriyet Müsavat Uhuvvet (2019), Ahmet Hamdi Akseki-Hayatı Eserleri Mücadelesi (Rabia K. Gündoğdu ile, 2 C., 2019).

 

Essays:

 

Şeyhefendinin Rüyasındaki Türkiye (1998), Amel Defteri (1998), Biraz Yakın Tarih Biraz Uzak Hurafe (1998), Aramakla Bulunmaz (2006), Zafer Değil Sefer (2018),

 

Memoirs:

 

Kutuz Hoca’nın Hatıraları-Cumhuriyet Devrinde Bir Köy Hocası (2000), Sözü Dilde Hayali Gözde-Portreler 1 (2005), Dağ Ne Kadar Yüce Olsa-Portreler 2 (2020).

 

Editorial Work:

 

Anonim, Mızraklı İlmihal (1989), Hüseyin Kâzım Kadri, Ziya Gökalp’ın Tenkidi (1989), Hüseyin Kâzım Kadri, Meşrutiyetten Cumhuriyete Hatıralarım (1991), Mehmet Ali Ayni, Şeyh-i Ekber’i Niçin Severim (1992), Süheyl Ünver, İstanbul Risâleleri (5 C. 1995-1996), A. Süheyl Ünver’in İstanbul’u (suluboya ve karakalem resimler, Salih Pulcu ile, 1996), Süheyl Ünver, Fatih’in Defteri (Salih Pulcu ile, 1996), Selim Nüzhet Gerçek, İstanbul’dan Ben de Geçtim (Ali Birinci ile, 1997), Nurettin Topçu Külliyatı (21 kitap, Ezel Erverdi ile, 1997-2005), Saz ü Söz Arasında-Cinuçen Tanrıkorur’un Hatıraları (2003), Namık Kemal, Osmanlı Modernleşmesinin Meseleleri-Bütün Makaleleri 1 (Nergiz Yılmaz Aydoğdu ile, 2005), Âsaf Hâlet Çelebi’nin Defter-i Meşâhir’i (E. Nedret İşli ve Yusuf Çağlar ile, 2006), Ezel Erverdi Kitabı-Bir Yayın Dünyası Bir Fikir Mücadelesi (2006), Hüseyin Vassaf, Bir Eski Zaman Efendisi İbnülemin Mahmud Kemal-Kemâlü’l-Kemal (Fatih Şeker ile, 2009), Nurettin Topçu (2009), Bir Devir Bir İnsan İbnülemin Mahmud Kemâl’in Hutût-ı Meşâhir Defteri (Şemsettin Şeker ile, 2010), Sessiz Yaşadım-Matbuatta Mehmet Âkif 1936-1940 (Fulya İbanoğlu ile, 2011), Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi ve Hareketi (Asım Öz ile, 2013), Elemim Bir Yüreğin Kârı Değil-Mehmet Âkif Albümü (Fulya İbanoğlu ile, 2013), Nurettin Topçu, İsyan Ahlâkı-Notlu Nurettin Topçu Tercümesi ve Eski Harfli Orijinali (2015), Ahmet Salahaddin Bey, Kâbe Yollarında-Surre Alayı Hatıraları (Yusuf Çağlar ile, 2015), Babanzâde Ahmet Naim-Hayatı Eserleri Fikirleri (M. Cüneyt Kaya ile, 2018).

 

REFERENCE:  Akşin Somel / Kapsamlı Bir İlk Çalışma (Tarih ve Toplum, Eylül 1987), Şükrü Hanioğlu / Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi (Gergedan, Temmuz 1987), Orhan Koloğlu / II. Meşrutiyet’te İslâmcılık Akımı (Tarih ve Toplum, Ocak 1995), Mümtazer Türköne / İslâmcıların Siyasi Görüşleri (Türkiye Günlüğü, Ocak-Şubat 1995), İstanbul’dan Ben de Geçtim (Cumhuriyet Kitap, 14.12. 2001), Sefa Kaplan / Din ile Modernleşme Arasında - Tefekkür İle Mütefekkir (Hürriyet Keyif, 10.10.2004), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2007) - Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör