İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Tarihçi, Siyasetçi

Doğum
23 Ağustos, 1888
Ölüm
10 Ekim, 1977
-
Eğitim
İstanbul University Faculty of Literature
Burç

Historian (b. 1888, İstanbul – d. 1977). He graduated from Mercan High School and İstanbul University, Faculty of Literature (1912). He worked as a teacher at high schools in Kütahya and Kastamonu (1912-22), as a director at Balıkesir High School and at the Public Education Directorate (1922-25), as a ministry inspector and general director at the Elementary Education General Directorate. He was elected as Balıkesir parliamentary deputy in 1927. He became a professor in 1932 and worked at İstanbul University, Faculty of Literature (1932-38). He took part in studies conducted by the Turkish Historical Society. He wrote many articles and books on Ottoman History.

WORKS:

Sivas Şehri (Sivas City, 1928), Kütahya Şehri (Kütahya City, with R. Nafız, 1932), Osmanlı Devleti Teşkilatına Medhal (Introduction to the Ottoman State Organization, 1941), Osmanlı Devleti Teşkilatında Kapıkulu Ocakları (Janissary Guilds in the Ottoman State Organization, in 2 volumes, 1943), Osmanlı Devleti'nin Saray Teşkilatı (Palace Organization of the Ottoman State, 1945), Osmanlı Devleti'nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı (Central and Maritime Organization of the Ottoman State, 1948), Osmanlı Devleti'nin İlmiye Teşkilatı (The Organization of Canon Law in the Ottoman State, 1965), Mithat Paşa ve Yıldız Mahkemesi (The Mithat Paşa and Yıldız Trial, 1965), Mekke-i Mükerreme Emirleri (The Princes of Mecca, 1972), Çandarlı Vezir Ailesi (The Çandarlı Vezir Family, 1974), Anadolu Beylikleri (Anatolian Principalities), Akkoyunlu ve Karakoyunlu Devletleri (The White Sheep and The Black Sheep States), Kapıkulu Ocakları (Janissary Guilds), Alemdar Mustafa Paşa (Standard Bearer Mustafa Paşa).

REFERENCE: Mehmet Zeki / Türkiye Teracimi Ahval Ansiklopedisi (c. II, 1929), İbrahim Alaettin Gövsa / Türk Meşhurları Ansiklopedisi (1946), Ana Britannica (c. 21, s. 460,1987), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. II, 2000), Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) – Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör