İhsan Süreyya Sırma

Gezi Yazarı, İlahiyatçı, Tarihçi

Doğum
10 Temmuz, 1944
Eğitim
Ankara University Faculty of Theology
Burç

Theologian (b. 1944, Perivari / Siirt). He graduated from Siirt High School (1962) and Ankara University, Faculty of Theology (1966). He did his doctorate in France in 1973; he became assistant professor (1980) and professor. He worked as an academician at the Faculties of Theology connected to Erzurum Ataturk University and Sakarya University from 1973. He retired in 1997. In more recent years he has worked abroad.

He is known for his lectures, in addition to his research works of the History of Islam. Since 1979 his articles have been published in Yeni Devir, Millî Gazete, Zaman, İslâm, İlim ve Sanat, Kadın ve Aile, İstanbul Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü, Diyanet reviews and newspapers. He received the Writers Union of Turkey 1986 Translation Award with his translation Muhammed Hamidullah’tan Makalaler (Articles from Muhammed Hamidullah).

WORKS:

RESEARCH-STUDY:Osmanlı Devletinin Yıkılışında Yemen İsyanları” (Rebellions of Yemen at the End of the Ottoman Empire, assistant professor thesis, 1980), Hz. Peygamber Döneminde Yahudi Meselesi (The Jewish Problem in the Period of the Prophet Muhammad, 1984), İslâm Tarihi (History of Islam, 1984), 2. Abdulhamid'in İslâm Birliği Siyaseti (Islam Union Politics of Abdulhamid II, 1985), Tunus Hatıraları (Memoir of Tunisia, 1985), İslâmî Tebliğin Mekke Dönemi ve İşkence (The Mecca Period of Islamic Proclamation and Torture, 1986), İslâmî Tebliğin Medine Dönemi ve Cihad (Medina Period of Islamic Proclamation and the Holy War, 1986), Birkaç Sahife Tarih (One More Paper History, 1986), Tarih Şuuru (History Consciousness, 1987), Sömürü Ajanı İngiliz Misyonerleri (Secret Agent Missionaries of English Exploitation, 1988, 5th  edition), İslâm Öncesi Mekke Dönemi ve Hz. Mu-hammed (The Mecca Period before Islam and the Prophet Muhammad, 1988), Tanzimatın Götürdükleri (Disadvantages of Tanzimat* Administrative Reforms, 1988), Pakia Mektupları (Pakia Letters, 1989), Örnek Halifeler Dönemi (Period of Model Caliphs, 1989), Emeviler Dönemi / Hilafetten Saltanata (Period of  Omayyads / From the Caliphate to Sovereignty, 1990), Neler Sordular? (What Did They Ask?, 1991), İslâm Peygamberi (Prophet of Islam, 1992), Bir Garip Tarih (A Poor History, 1993), Nasıl Sömürüldük (How Were We Exploited? 1993), İşte Önderimiz Hz. Muhammed (That’s Our Leader the Prophet Muhammad, 1994), Belgelerle II. Abdülhamid Dönemi (Documents of the Period of Abdulhamid II, 1998).

TRAVEL LITERATURE: Yalan Dünyayı Adımlarken (When We Walked the False World, 1998).

In addition to these, he has prepared translations. 

REFERENCE: İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) - Ünlü Fikir ve Kültür Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 3, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013) - Müslümanlar Koalalaştı mı? (Yeni Dönem gazetesi, 1999), İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) - Ünlü Fikir ve Kültür Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 3, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013) - Müslümanlar Koalalaştı mı? (Yeni Dönem gazetesi, 1999),  İhsan Süreyya Sırma Kitabı (2018).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör