Yusuf Halaçoğlu

Profesör, Araştırmacı Yazar, Milletvekili, Tarihçi, Siyasetçi

Eğitim
Istanbul University Faculty of Literature Department of History Chair of Modern History

Historian (b. 1949, Kozan / Adana). He graduated from high school in 1967 and from Istanbul University, Faculty of Literature, Department of History, Chair of Modern History in 1971 with his thesis Fırka-î İslâhiye ve Kozan (Reform Party and Kozan). In 1974, he became an assistant at the same university at the Chair of Modern History; he received his doctorate in 1978 with his thesis XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda İskân Siyaseti (Policy of Settlement in the Ottoman Empire in the XVIII. Century). He became an assistant professor in 1982 and then associate professor in 1983 with his thesis Osmanlı İmparatorluğu’nda Menzil Teşkilâtı ve Yol Sistemi (The Organization of Way Stations and Road Systems in the Ottoman Empire). In the academic semester of 1983-84, he studied at Elazığ Fırat University, Faculty of Science and Literature, Department of History. In 1986 he went to study at Marmara University, Atatürk Education Faculty, Department of Social Science Education. He became a professor in 1989 with his thesis XVI. yüzyılda Sosyal, Ekonomik ve Demografik Bakımdan Balkanlar’da Bazı Osmanlı Şehirleri (Some Ottoman Cities in the Balkans in the XVI. Century from a Social, Economic and Demographic Aspect). He was elected as a founding member of the Turkish Historical Society at the same time.

He worked as the head of the Ottoman Archive Department at the Prime Ministry General Directorate of State Archives in 1989 and in 1990 he became an assistant to the General Director. He started the automation of the Ottoman Archive in this period. He left his office there in 1992 and returned to Marmara University. In the same year he worked as assistant rector, deputy rector and again as assistant rector. He was appointed as the Head of the Turkish Historical Society in 1993. He still works there.

He is a member of the Russian Natural Sciences Academy, the Governing Board of the International Turkish World Academy, the center of which is located in Moscow, the Research Center of Turkish Culture, the Consultancy Board of the Ottoman Research Center, the International Governing Board of the State Institute for Research of the Civil Inheritance of the Gündoğar People based in Turkmenistan, the International Governing Board of the Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies and he is the Head of the Consultative Board of the Akhis Research Association.

His articles have been published starting from 1973 in Tarih Enstitüsü Dergisi, Tarih dergisi, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, Türk Kültürü Dergisi, Dış Politika Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Millî Eğitim, Kültür, Osmanlı Araştırmaları, Türk Kültürü ve Ahilik, Tarih Enstitüsü Dergisi,Tarih Enstitüsü Dergisi, Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, Belleten, International Journal of Turkish Studies, Yeni Türkiye, Miras, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi and in publications including communiqués at national and inter–national seminars, congresses, sympo–siums. He has also published award books and has written many articles related to his field for the Islamic Encyclopedia.

WORKS:

Ahmed Cevdet Paşa, Ma’rûzât (Ahmed Cevdet Paşa, a Representation, 1980), Başlangıçtan 1774’e Kadar Osmanlı Tarihi (Ottoman History from the Beginning to 1774), Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi (Encyclopedia of Anatolian Civilizations, in collaboration with a committee, 1982), XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun İskân Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi (Settlement Policy of the Ottoman Empire and the Location of Tribes in the XVIII. Century, 1988), Osmanlı Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı (The Ottoman State Organization and Social Structure, 1991), 90 Numaralı Mühimme Defteri*  (90 Numbered Notebook of Important Affairs, in collaboration with a committee, 1994), Türk Tarihinde Ermeniler (Armenians in Turkish History, in collaboration with Prof. Dr. A. Süslü, Prof. Dr. F. Kızıoğlu and Prof. Dr. R. Yinanç, 2001), Ermeni Tehciri ve Gerçekler (Deportation of Armenians with the Facts, 2001), Osmanlılarda Ulaşım ve Haberleşme (Menziller) (Ottoman Transportation and Communication - Post Houses, 2002), Facts on the Relocation of Armenians, 1914-1918 (2002).

REFERENCE: İhsan Işık / Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) – Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör