Şahabettin Yalçın

Felsefe Araştırmacısı

Doğum
Eğitim
Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü

Felsefe araştırmacısı. 1970, Adıyaman doğumlu. İlk ve ortaokulu bu Adıyaman’da, liseyi yatılı olarak Bingöl Sağlık Meslek Lisesinde okudu. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirdi (1996). MEB bursu ile yüksek lisans ve doktora çalışmaları için ABD’ye gitti. Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi (doçent) olarak görev yaptı. Ayrıca Fen Edebiyat Fakültesi dekan yardımcılığı görevini de yürüttü. Lisans ve lisansüstü düzeyde bilim felsefesi, ahlâk felsefesi ve felsefe problemleri dersleri verdi.

Özellikle modern felsefe tarihi, bilgi ve varlık felsefesi, zihin felsefesi alanlarında çalıştı. Felsefe konulu makaleleri MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Felsefe Tartışmaları, Journal of Academic Studies Felsefe Dünyası, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, Liberal Düşünce, FelsefeLogos dergilerinde, Bilgi ve Değer kitabı içinde ve Felsefe Ansiklopedisi’nde; tanıtım yazılarını Matbuat, Kitap Dergisi, Virgül dergilerinde yayımlandı. Matbuat dergisi ile Kitap Dergisi’nin felsefe bölümlerinin editörlüğünü yaptı. Muğla Üniversitesi bünyesinde sempozyumlar düzenledi. ABD’de, İstanbul ve Muğla’da düzenlenen sempozyumlarda bildiriler sundu. 

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA: Modern Felsefede Benlik Kavramı.

YAYINA HAZIRLAMA: Bilgi ve Değer (2002), Mehmet Küçük’e (2003).

ÇEVİRİ: Modern Düşüncenin Krizi (J.D. Walters’tan, 1995), Modernliğin Sonu: Postmodern Kültürde Nihilizm ve Hermenötik (G. Vattimo’dan, 1999), Hayy ibn Yakzan (İbn Tufeyl’den, 2. bas., 2000), ortak çeviri), Küresel Kuşatma Karşında İnsan (derleme, 2004), En Emin Yol (Tunuslu Hayreddin Paşa’dan, Alev Alatlı ile, 2004), Platon’un Devlet’i: Felsefi Bir Yorum (R.C. Cross ve A.D. Woozley’den).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör