Hayrettin Karaman

Araştırmacı Yazar, İslam Hukukçusu, Hukuk Profesörü, Akademisyen

Eğitim
Istanbul High Islamic Institute (Marmara University Faculty of Theology)

Islamic jurist (b. 1934, Çorum). He is originally from Erzurum. After he attended primary school in Çorum, he studied Arabic and Islamic Science. He graduated from Konya İmam Hatip High School (1959), Istanbul High Islamic Institute (1963). After he worked as a preacher and prayer leader in Konya (1953-56), as Kadıköy central preacher (1961-63) and as a teacher at İstanbul İmam Hatip High School (1963-65), he was appointed as canonical  law assistant at İstanbul Advanced Institute of Islam (1965). In 1971 he transferred to İzmir Advanced Institute of Islam. In 1975 he returned to İstanbul Advanced Institute of Islam. After the Islam Institute became the Faculty of Theology, he became a doctor, assistant professor and professor. From 1982 he worked as an academician at Marmara University, Faculty of Theology and retired in 1999.

His first works were published in the review İslamın İlk Emri Oku (1963). In the following years his articles were published in many reviews such as Oku, Tohum, Türkiye Günlüğü, İslâm Araştırmaları, İzlenim. He was among the founders of the review Nesil (1976-September 1980). In 1982 he collected the Turkish National Culture Foundation Jury Special Award. He took part in many conferences in Turkey and abroad as a speaker and presented papers.

WORKS:

RESEARCH-STUDY: Mukayeseli İslam Hukuku (Comparative Law of Islam, I, 1974; II, 1982; III, 1991), İslâm Hukukunda İçtihad (Interpretation in the Law of Islam, 1972), İslâm Hukuku Tarihi (History of the Law of Islam, 1972), İslam'ın Işığında Günün Meseleleri (Problems of the Day in the Light of Islam, 2 volumes. 1975, new edition I-II, 1988; III, 1992), İslam Hukukunda İçtihad (Interpretation in the Law of Islam, 1975), Günlük Hayatımızda Haramlar Helaller (The Things Forbidden and Allowed by Religion in Our Daily Life, 1979), İslam'da İşçi - İşveren Münasebetleri (Relations Between Worker and Employer, 1981), Anahatlarıyla İslam Hukuku (Main Outline of Islamic Law, I. 1984; II, 1985; III, 1986), Türkiye'de İslâmlaşma ve Önündeki Engeller (Being Islamic in Turkey and Obstacles, 1994), İslam'da Kadın ve Aile (Woman and Family in Islam, I, 1993; II, 1994), Gerçek İslâm'da Birlik (Unity in Real Islam, 1996), İnsan Hakları (Human Rights, 1996), Laik Düzende Dini Yaşamak (Religious Life in the Secular System, 1997), Yeni Gelişmeler Karşısında İslam Hukuku, Hayatımızdaki İslam (Law of Islam Against New Developments, Islam in Our Life, 2002), İmam-ı Rabbani ve İslam Tasavvufu (Imam-ı Rabbani and Sufism of Islam, 2003), Hayatımızdaki İslam, Her Şeye Rağmen, Dört Risale (Islam in Our Life, Four Treatise Despite Every Thing).

POETRY: Dert Söyletir (Pain Makes You Speak, 2002).

In addition to these, he has done translations and prepared text books.

REFERENCE: İsmail Kara / Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi (3 cilt, 1986, 1987, 3. Cilt: Metinler-Kişiler, 1994, s.481-584), İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) – Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013), M. Avni Özmansur / Kur’an’daki Asıl İslâm Bu 2 (2002), Ahmet Yüter / Prof. Dr. Hayreddin Karaman’dan Güncel Sorulara Cevaplar (Sur dergisi, Mayıs 2003). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör