Mustafa Hilmi Uran

Bakan, Vali, Devlet Adamı, Siyasetçi, Yazar

Doğum
Ölüm
22 Ekim, 1957
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Siyaset ve devlet adamı, vali, milletvekili, bakan, yazar (D. 1886, Bodrum / Muğla - Ö. 22 Ekim 1957, İstanbul). Megri (Fethiye) ve Demirci rüştiyelerinde (ortaokul) İzmir İdadîsinde (lise) öğrenim gördü. 1908’de Mülkiye Mektebinin yüksek kısmını (Siyasal Bilgiler Fakültesi) bitirdikten (1908) sonra İzmir vilâyeti maiyet memuru olarak kaymakamlık stajını İzmir’de tamamladı.

1911’den itibaren Menemen ve Çeşme kaymakamlıklarında bulundu, mülkiye müfettişliği yaptı. Ekim 1919’da yapılan seçimlerde son Osmanlı Mebusan Meclisine Muğla Mebusu olarak girdi (1920). Meclisin dağıtılmasından sonra Milas’a döndü ve burada komisyonculuk yaptı. 1921’de TBMM’nin davetine uyarak Ankara’ya geldi. Antalya mutasarrıflığı ve Adana valiliği yaptı. Ağustos 1927’de yapılan seçimlerde Adana milletvekili olarak TBMM’ne girdi. Bayın­dırlık Bakanı oldu (1930). Ekim 1946’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Sekreterliğine getirildi.

Celâl Bayar Hükümetinde Adalet Bakanı olarak (1938-39) görev aldı. İkinci Saraç­oğlu Hükümetinde İçişleri Bakanlığında (1943-46) bulundu. 1950’de seçimlerinde seçilemedi. si­yasi hayattan ayrıldı. Emekli olduktan sonra İstanbul’a yerleşti. 22 Ekim 1957 günü bir kalp yetmezliği sonucu İstanbul’da öldü.

ESERLERİ:

Adana Ziraat Amelesi (1939), Sultan Üçüncü Mehmed’in Sünnet Düğünü (1941), Hâtıralarım (1959).

KAYNAKÇA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968), Feza Kürkçüoğlu / Yumurtanın Sarısı (Virgül, Aralık 1997), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör