Mehmed Hurşid Paşa

Bakan, Vezir, Osmanlı Valisi, Devlet Adamı

Ölüm

Osmanlı devlet adamlarından, vezir, nazır, Ankara valilerinden (D. ?. – Ö. 1878, Ankara). Sultan Abdülaziz dönemi ile İkinci Abdülhamid’in ilk saltanat yıllarında Nazırlıklarda bulunmuş Vezirlerdendir. Yahya Paşa’nın maiyetindendir. Hariciye Mektupçu Kaleminden yetişti. Büyük Fuat Paşa’nın maiyetinde Suriye’ye gitti. Kudüs Mutasarrıfı, Sayda ve sonra Erzurum Valisi oldu. 1863’te Maliye Nazırlığına getirildi. Edirne Valiliğinden sonra Evkaf Nazırlığında, Hicaz, Elâzığ, Sivas Valiliklerinde bulundu. Daha sonra tekrar Evkaf Nazırı, iki defa Adliye Nazırı olmuş, Sadaret Müsteşarlığında da bulunmuştu. Ankara Valisi iken öldü.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör