Osmanlı dönemi devlet adamı, diplomat, büyükelçi, nazır, sadrazam (D. 1801, İstanbul – Ö. 1853, İstanbul). Abdülmecit zamanı Sadrazamlarındandır. Ayasofya türbedarlarından Hafız Mustafa Efendi’nin oğludur. Divanı Hümayun Kaleminden yetişmiş, Reisülküttap Süleyman Necip Efendi’ye damat olduktan sonra çabuk ilerleyerek Beylikçi, Londra ve Tahran Elçisi olmuş, Hariciye, Maliye ve Ticaret Nazırlıkları ile Sadaret Müsteşarlığında bulunmuştu. 1847’de Büyük Reşit Paşadan sonra Sadrazamlığa geçerek bu makamda üç buçuk ay (29 Nisan 1848 - 12 Ağustos 1848) kadar kaldı. Ondan sonra Bursa ve Trabzon Valiliklerine gönderilmiş ve İstanbul’da ölmüştür. Görev yatığı dönemlerde İstanbul ve Bolu ilçe ve köylerinde giriştiği imar hareketleriyle de dikkat çekmiştir.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör