Hayâlî Bey

Divan Şairi

Diğer İsimler
Mehmed, Bekâr Memi

Poet (b. ?, Vardar Yenicesi / Ottoman Empire (Yannitsa / Greece) – d. 1557, Edirne). His real name was Mehmed. He was called Bekâr Memi in his time. He did not receive any formal education. However, he served the Haydarî Sheikh, Ali Mest-i Acemi and studied on Sufist culture.

With his poetry, he found a place among the special friends of Kanuni Sultan Süleyman after attracting the attention of the Finance Minister, İskender Çelebi and the Grand Vizier, İbrahim Paşa. However, after the death of his patrons, he lost his popularity with the Sultan. He had financial difficulties during his later years. He was one of the great poets along with Bakî and Necatî with his beautiful odes that were influenced by sufi culture. His Divan* was published by Prof. Ali Nihat Tarlan.

REFERENCE: Hayâlî / Mecmûa-i Muallim (sayı: 36, 1887, s. 141-142), Muallim Naci / Esâmi (1890, s. 137), Faik Reşâd / Eslâf (1893, s. 81-85), Sehî / Tezkire-i Sehî (1907, s. 126), Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri (c. 2, 1914-23, s. 160-161), İbrahim Necmi (Dilmen) / Târîh-i Edebiyyât Dersleri I (1919, s. 98-101), Fuad Köprülü / Divan Edebiyatı Antolojisi (1934, s. 133-135; 144-148), Osman Nuri Peremeci / Edirne Tarihi (1939, s. 195-197), Ali Nihat Tarlan / Hayali Bey Divanı (bir giriş yazısıyla, 1945), Harun Tolasa / TDE Ansiklopedisi IV (1977, s. 169-171), Cemal Kurnaz / Hayalî Bey Divanı’nın Tahlili (1984), Sabahattin Küçük / Hayalî Bey’in Yayımlanmamış Gazelleri (TDL, XLVIII / 394, 1984), Büyük Türk Klâsikleri III (1986, s. 378-379), Halûk İpekten / Divan Edebiyatında Edebi Muhitler (1996, s. 95-98, 100, 144, 231), Mehmed Çavuşoğlu / Hayâlî Bey ve Divan’ından Örnekler (1987), Künhü’l-ahbâr’ın Tezkire Kısmı (haz. Mustafa İsen, 1994), Cemal Kurnaz / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 17, 1998, s. 5-7), Ahmet Atillâ Şentürk / Osmanlı Şiiri Antolojisi (1999), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) – Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör