Hüseyin Selahattin Köseoğlu

Asker, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
06 Ekim, 1949
Eğitim
Harp Okulu

Asker ve si­yaset adamı (D. 1880, İstanbul – Ö. 6 Ekim 1949, İstanbul). İstanbul Harp Okulu’nu ve Harp Akademisi’ni (1902) bitirdikten sonra çeşitli birlik ve karargâhla­rın kurmay hizmetlerinde bulundu. Albay rütbesindeyken merkezi Sivas’ta bulunan III. Kolordu Komutanlığına atandı (1919). TBMM’ye Mersin’den milletvekili seçildi (1920-1923). Mustafa Kemal’in (Atatürk) milletvekili olmasına karşı çıkan ikinci grup (İkinci Müdafaa-i Hukuk Grubu) içinde yer aldı. İzmir suikastı (1926) ile ilgili görülerek İstiklal Mahkemesi’nde yar­gılandı, aklandı, İstanbul Tramvay ve Tü­nel İdaresi’nde görev aldı. 1928'de İstanbul Elektrik Şirketine, 1930'da İETT’de Baş Puantör, 1934'de İETT İşletme Kontrol Dairesi Kalem Âmiri oldu. 1939'da Teftiş ve Murakabe Dairesi Başkanı olduktan sonra 1946'da yaş haddiyle emekliye ayrıldı. TBMM Birinci dönem milletvekillerine verilen yeşil şerit­li istiklal madalyasından yoksun bırakıldı.

KAYNAK: Milliyet Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (14. cilt, 1986), Dünden bugüne siyasi partiler (memurlar.net, 14 Kasım 2013).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör