Hüseyin Ragıp Baydur

Diplomat, Gazeteci

Ölüm
27 Şubat, 1955
-
Eğitim
Darülfünun Hukuk Şubesi (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Gazeteci, diplomat (D. 1890, Rodos – Ö. 27 Şubat 1955). Mersin İstinaf Azalığı'ndan emekli Mehmed Galip Bey’in oğludur. İstanbul Darülfünu'nun Hukuk Şubesi'nden 1910 yılında mezun olduktan sonra, Sakız Sancağı Maarif Müfettişliği'ne, 1912’de İstanbul Sultanîsi müdürlüğüne tayin edildi. Ertesi sene ayni vazifede terfi etmekle beraber bu vazifeye ilâveten Darülmuallimin-i Âliye Müdür Muavinliği'ne getirildi ve 1915’de Müdür Muavinliğinden istifa ederek Türkçe muallimliğinde kalmıştır. Bir süre sonra Üsküdar Sultanîsi Müdürlüğü'ne, 1916’da Kadıköy Sultanîsi Müdürlüğü'ne, 1918’de Avrupa’daki talebeler Müfettişliği'ne tayin edildi, sonra Ankara’ya geldi.

1919'dan sonra da kendisini tümüyle gazeteciliğe verdi. Basın-Yayın Genel Müdürü iken (1921) Hâkimiyeti Mil­liye (Ulus) gazetesinin yöneticiliğine getirildi. Günlük olarak yayımladığı bu gazetenin başyazarlığını yaptı. 1921 yılında Matbuat Umum Müdürlüğü’nün ardından Paris Mümessilliği Başkâtipliği'ne tayin olundu ve orada Maslahatgüzarlık ve Mümessillik vekâleti de yaptı. 1923’de Paris Mümessilliği Müsteşarlığı'na, 1924’de Bükreş Birinci Sınıf Elçiliği'ne, 1929’da Moskova Büyük Elçiliği'ne ve 1934’de de Roma Büyük Elçiliği'ne tayin olundu. 27 Şubat 1955 tarihinde vefat etmiştir.

KAYNAK: Hakkı Devrim / Türkiye Ansiklopedisi 4 (1974), Genel Müdürlerimiz (byegm.gov.tr, 9.11.2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör