Hüseyin Hüsnü Paşa (Bahriye Nazırı)

Bahriye Nâzırı, Bakan, Asker, Devlet Adamı

Doğum
-
Ölüm
Eğitim
Harbiye Mektebi (Kara Harp Okulu)

Asker, Devlet Adamı,  Bahriye Nazırı (D. 1852 – Ö. 1918, İstanbul). Zekâsı ve azade mizacı ile tanınan eğitimci Sakallı Celâl’ın babasıdır. Harbiye Mektebi’nden Deniz Kurmayı olarak mezun oldu. Kolağası olarak katıldığı Osmanlı - Rus harbinde (1878) yararlık göstermiş ve Akdeniz’de Kaptanlık ederken Midilli Mutasarrıfı Namık Kemal ile tanışıp onunla yakın dost olmuştu. 

Girit Deniz Komutanlığında, Akdeniz Filosu Kumandan Vekilliğinde bulunduktan sonra 1898’de Bahriye Mektebi Nazırı oldu. 1906’da Bahriye Mektebi Nazırlığı ile birlikte Tıbbiye Nazırı da olmuş, yeni harp gemileri müfettişliğine de tayin edilmişti. Bu işlerde iken Birinci Ferik oldu. 1908’de emekliye ayrılmış ve bir yıl sonra Kâmil Paşa kabinesinde Bahriye Nazırı olmuştur.

Hüseyin Hüsnü Paşa, II. Abdülhamid döneminin dürüst ve namuslu simalarındandır. Mühim işlerde bulunduğu halde başka paşalar gibi zengin olmamış, son yıllarım güçlükler içinde geçirmiştir. Kasımpaşa’da Piyale Camii bahçesinde gömülüdür.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör