Üsküdarlı Safi

Şair

Eğitim
Paşakapısı Rüştiyesi (Ortaokulu)
Diğer İsimler
Mustafa Sâfî’

 Şair (D. 1862, Yanya – Ö. 1901, Halep). Asıl adı Mustafa Sâfî’dir. İlköğrenimini Üsküdar Fındıklı Mektebinde tamamladıktan sonra Paşakapısı Rüştiyesine (ortaokul) girdi. Rüştiye öğreniminden sonra bir süre Selimiye Camiînde Abdurrahman Efendi’nin derslerine devam etti. Abdülkadir Efendi adında bir kişiden Farsça, Arapça ve edebiyat dersleri aldı. 1880’de Üsküdar Bidayet Mahkemesi kâtipliğine tayin edildi. Daha sonra Fırka-ı Askeriyye Mühimme Kâtipliği göreviyle Trablusgarp’a gönderildi. Buradaki görevinde iki veya dört yıl kadar çalışmasına rağmen askerî fırka komutanı Arif Paşa ile anlaşamayınca istifa ederek İstanbul’a döndü. Damat Mahmut Celalettin Paşa’nın meclislerine devam etti. Paşa’nın oğlu Prens Sabahattin’in özel hocalığını yaptı. Bir ara Üsküdar’da bir attar dükkânı çalıştırdı. Paşa’nın Avrupa’ya kaçmasından sonra onunla olan münasebetinden dolayı yapılan bir ihbar üzerine Halep’e sürüldü. Ölümüne kadar burada mektupçu muavinliği görevini yürüttü.

ESERLERİ:

MESNEVİ: İslâm-ı Hazret-i Ömer Yâhud Bir Harika (1308/1890).

ÇEVİRİ: Cidâl-i Sa’dî Bâ-Müddeî (Sâdî’nin Gülistan’ından; 1303/1896).

ŞİİR: Şi’r-i Sâfî.

Sâfî’nin ayrıca basılmamış bir divanı da bulunmaktadır.

KAYNAK: Alim Yıldız / Üsküdarlı Sâfî’nin “İslâm-ı Hazret-i Ömer Yahud Bir Harika” Mesnevîsi (DEÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı: XIII, 2001) - Üsküdarlı Sâfî’nin “Şi’r-i Sâfî” İsimli Eseri Üzerine (CÜ, İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı: VI/ II, 2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör